Komunikowanie się z odpowiednimi inwestorami

Wielu menedżerów poświęca zbyt wiele czasu i energii komunikowaniu się z inwestorami, których mogliby z łatwością zignorować...

Wielu menedżerów poświęca zbyt wiele czasu i energii komunikowaniu się z inwestorami, których mogliby z łatwością zignorować...

Najważniejsi inwestorzy opierają swoje decyzje na głębokim zrozumieniu firmy i jej strategii, wierzą, że może ona tworzyć długoterminową wartość. Jest bardziej prawdopodobne, że to oni będą wspierać zarząd w okresach krótkoterminowych zawirowań. Lepsze zrozumienie strategii inwestorów pomaga firmie skoncentrować się na przygotowaniu informacji dla najważniejszych inwestorów i kontrolowaniu czasu, który poświęcają na relacje z inwestorami.

Na podstawie: McKinsey Quarterly, "Communicating with the right investors", więcej:http://www.mckinseyquarterly.com