Konferencja Narodowego Programu Foresight "Polska 2020"

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor Maria Orłowska, Prezes PAN Profesor Michał Kleiber oraz przedstawiciele polskiej nauki, biznesu i administracji publicznej spotkają się 12 maja 2008r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu by omówić strategie współpracy w dziedzinie najnowocześniejszych rozwiązań z obszaru technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i e-biznesu.

Rozmowy i prezentacje płaszczyzn badawczych i wdrożeniowych będą toczyć się w ramach konferencji "e-Biznes". Konferencja jest elementem Narodowego Programu Foresight zainicjowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem Narodowego Programu Foresight jest określenie wizji rozwoju Polski do roku 2020 oraz wytyczenie najważniejszych kierunków badań i prac rozwojowych, które zapewnią przyśpieszenie tempa rozwoju gospodarczego naszego kraju. Jego zadaniem jest również racjonalizacja nakładów pochodzących ze środków publicznych poprzez lepsze dostosowanie badań naukowych do potrzeb praktyki gospodarczej. Dialog nauki i biznesu ma wzmocnić pozycje Polski na gospodarczej mapie świata oraz polepszyć jakość naszych produktów i usług czyniąc je dobrze przygotowanymi do wyzwań konkurencji globalnej. Ekspertyzy powstałe podczas realizacji procesu foresight mogą dostarczyć informacji o istniejących niszach rynkowych i możliwościach ich wykorzystania oraz o nowych tendencjach rozwojowych i ich odbiorze przez społeczeństwo. Ważną rolę w projektowaniu scenariuszy rozwoju Polski odgrywają nowoczesne technologie, które same w sobie pełnią rolę katalizatora cywilizacyjnego i są obecnie podstawowym elementem budowania dobrobytu społeczeństw.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać zgłoszenie pod adres konferencja.foresight@ae.poznan.pl lub zarejestrować się telefonicznie pod numerem (061) 856-91-54.

Szersze informacje można znaleźć tu: www.foresight.polska2020.pl/mis/