Konferencja "Systemy backupu i archiwizacji"

Utrata cennych danych w firmie - to najczarniejszy scenariusz awarii w przedsiębiorstwie. Przed bezpowrotną stratą potrzebnych do prowadzenia biznesu informacji chronią backup i archiwizacja. Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji "Systemy backupu i archiwizacji - kompleksowa ochrona zasobów firmy".

Konferencja "Systemy backupu i archiwizacji - kompleksowa ochrona zasobów firmy" będzie poświęcona nowoczesnym systemom i narzędziom automatycznej archiwizacji.

Spotkanie jest przeznaczone przede wszystkim dla dyrektorów i kierowników działów IT, administratorów systemów informatycznych, administratorów sieci i administratorów bezpieczeństwa.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2010 r., w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie.

Poruszane będą m.in. zagadnienia:

  • backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów,
  • backup systemów operacyjnych,
  • backup on-line,
  • rozwiązania storage’owe,
  • outsourcing usług archiwizacyjnych,
  • zagadnienia prawne.

Przedstawiciele firm lub instytucji reprezentujących branżę ubezpieczeniową, usługową, bankową, handel, przemysł, telekomunikacyjną, energetyczną lub administrację publiczną mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie.

Udział przedstawiciele firm dostarczających usługi lub rozwiązania informatyczne jest płatny. Koszt wynosi 300 zł netto za osobę.

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować: "Systemy backupu i archiwizacji - kompleksowa ochrona zasobów firmy".