Konfiguracja SharePoint z Active Directory

Jak wygląda sprawa konfiguracji SharePoint z Active Directory w firmie. Czy można sterować dostępem do pewnych funkcji za pomocą grup w Active Directory?

Można synchronizować Active Directory z chmurą używając tych samych loginów i haseł. Administrator zarządza całością z poziomu Active Directory, zmienia hasła, itp. Atrybuty użytkowników synchronizują się z AD do SharePoint. Struktura z Active Directory jest widoczna w SharePoint, np. schemat organizacyjny.


Zobacz również