Konfiguracja połączeń w sieci lokalnej

Jeżeli używasz kilku komputerów połącz je w sieć. Zyskasz sporo możliwości. Zobacz, jak konfigurować LAN w siódemce, Viście, czy XP. Dowiedz się, jak udostępnić im łącze internetowe i sprawić by bez przeszkód wymieniały się danymi w jednej sieci lokalnej


Konfiguracja sieci z ruterem i kilkoma komputerami pracującymi pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego jest prosta. Kłopoty zaczynają się, gdy ruter nie chce lub nie może udostępniać połączenia internetowego, gdy trzeba zrezygnować z serwera DHCP bądź wymieniać dane między Windows a Linuksem pracującymi w tym samym LANie. Na wszystko jest jednak rada. Pokazujemy, jak powinna wyglądać konfiguracja sieci w najprostszych i tych trudniejszych przypadkach.

Sieć z użyciem rutera - prościej już nie można

Najprostszym w konfiguracji rozwiązaniem jest sieć oparta na ruterze. Urządzenie dba o to, by wszystkie komputery w sieci miały automatycznie przypisane adresy IP i zwykle udostępnia połączenie internetowe. Jedyne o czym należy pamiętać, to zmiana konfiguracji urządzenia w taki sposób aby bazująca na nim sieć miała jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dotyczy to głównie połączeń bezprzewodowych choć i tradycyjne rozwiązania wymagają nieco uwagi. Od strony systemów operacyjnych konfiguracja sprowadza się do kilku kliknięć.

1. Odłącz od komputera ewentualne modemy i podłącz go do rutera za pomocą kabla sieciowego. Uruchom przeglądarkę i wpisz w niej adres administracyjny urządzenia. Odpowiednie informacje znajdziesz na jego obudowie bądź w dokumentacji. Podaj nazwę konta administratora, hasło i zaloguj się. Wszystkie ustawienia i opcje konfiguracyjne zależą od konkretnego modelu rutera. Nazewnictwo jest jednak bardzo podobne. W przykładzie użyjemy urządzenia Netgear DGN1000. Jeżeli nie korzystasz z połączeń bezprzewodowych istotne dla ciebie ustawienia znajdują się w sekcji i LAN Setup, w grupie Adanced. Standardowo zaznaczone jest pole Use Router as DHCP Server, a poniżej podany zakres puli używanych adresów. U góry zaś widnieje adres rutera. Konfigurację bezprzewodową przeprowadza się w sekcji Wireless Settings, w grupie Setup. Musisz to podać miedzy innymi nazwę sieci (Name(SSID)) ale przede wszystkim włączyć szyfrowanie transmisji. Zalecane jest wybranie opcji WPA2-PSK. Poniżej należy jeszcze zdefiniować odpowiednio silne i bezpieczne hasło dostępu.

Konfiguracja połączeń w sieci lokalnej

Sieć bazująca na ruterze jest bardzo prosta w konfiguracji. Należy jedynie zadbać o bezpieczeństwo połączenia i transmisji bezprzewodowych

2. Jeżeli ruter zapewnia połączenie do Internetu, zainteresują cię ustawienia w sekcji Basic Settings. To tutaj wpisuje się na przykład informacje niezbędne do połączenia z Neostradą. Ważne są także ogólne reguły wbudowanej zapory. Dotyczą one wszystkich rodzajów połączeń. Kliknij sekcję Firewall rulet. Standardowo reguły podzielone są na dwie grupy - pierwsza dotyczy połączeń przychodzących, druga wychodzących. W pierwszej blokowana jest cała transmisja, w drugiej zupełnie przeciwnie. Jeżeli chcesz dodać reguły zezwalające na transmisję przychodzącą bądź zablokować wychodzącą użyj przycisku Add w odpowiedniej kategorii. Zawsze zwracaj uwagę, by ewentualne, nowe zasady były umieszczone w odpowiednim miejscu hierarchii reguł. Pozycję zmienisz za pomocą przycisku Move. Zmiany w konfiguracji zapisuje się klikając przycisk Apply.

3. Po podłączeniu do rutera nowego komputera wystarczy wskazać zwykle typ sieci. W zależności od wersji systemu operacyjnego (Vista, Windows 7) kliknij wtedy Dom lub Sieć domowa. Jeżeli korzystasz z połączenia bezprzewodowego kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w zasobniku, wybierz Połącz z siecią, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę połączenia (będzie ona taka, jak w polu Name (SSID) rutera w punkcie pierwszym). W pole Klucz zabezpieczeń wpisz hasło WPA2 i kliknij przycisk Połącz

Sieć z Ruterem ale bez DHCP

Automatyka działania rutera nie zawsze się sprawdza. Mimo, że znacznie ułatwia konfigurację sieci to czasami przeszkadza w prawidłowym ustanowieniu komunikacji pomiędzy komputerami i Internetem. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy łącze Internetowe korzysta z modemu USB, który nie jest obsługiwany przez ruter (niektóre modemy i rutery współpracują ze sobą, inne nie). Modem taki musi być wtedy podłączony do komputera, który będzie udostępniał połączenie. Konfiguracja ta wymaga wyłączenia serwera DHCP na ruterze i ręcznego zdefiniowania adresów IP bądź użycia serwera wbudowanego w funkcję udostępniania. Ręczne przypisywanie adresów możesz też wykorzystać w celu poprawy bezpieczeństwa sieci. Ze względu na kłopotliwą obsługę sprawdza się ono jednak jedynie w niewielkich strukturach. Ruter w powyższych przypadkach funkcjonuje jedynie jako przełącznik zapewniający transmisję danych pomiędzy pecetami.

1. Aby przystąpić do ręcznego definiowania adresów zacznij od wyłączenia serwera DHCP na ruterze. Tak, jak poprzednio otwórz stronę konfiguracyjną i w sekcji LAN Setup grupy Adanced usuń zaznaczenie z Use Router as DHCP Server. Cofnij się do części LAN TCP/IP Setup i w polu IP Address zarezerwuj adres, którym będzie posługiwał się ruter. Poniżej powinna być także wpisana odpowiednia maska. Zaakceptuj zmiany.

Konfiguracja połączeń w sieci lokalnej

Brak serwera DHCP powoduje konieczność ręcznego definiowania adresów IP wszystkich urządzeń

2. Kliknij ikonę sieci na komputerze i z menu kontekstowego wybierz Centrum sieci i udostępniania. W zależności od wariantu Windows kliknij Zarządzaj połączeniami sieciowymi bądź Zmień ustawienia karty sieciowej. Kliknij ikonę karty sieciowej prawym przyciskiem myszy. Będzie ona opisana zazwyczaj jako Połączenie lokalne lub Połączenie sieci bezprzewodowej. Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 i użyj przycisku Właściwości. Przejdź na kartę Ogólne i przestaw zaznaczenie na opcję Użyj następującego adresu IP. W polu Adres IP nadaj komputerowi adres, a poniżej określ maskę sieci. Musisz jeszcze zdefiniować adres bramy domyślnej. To adres komputera bądź urządzenia, które zapewnia komunikację pomiędzy twoją siecią, a światem zewnętrznym. Aby komunikacja przebiegała bezproblemowo należy jeszcze dodać adresy serwerów DNS. Wpisuje się w dolnej części okna.

Udostępnianie Połączenia Internetowego w Windows z przełącznikiem i ruterem

Jeżeli masz kłopoty z podłączeniem kilku komputerów do sieci, możesz posłużyć się funkcją Udostępnianie Połączenia Internetowego oferowaną przez Windows. Jeżeli masz możliwość postaraj się ją skonfigurować na komputerze z Windows 7, a pozostałe systemy użyć jako stacji klienckich. Zwróć uwagę, że najlepiej funkcjonuje ona gdy komputery łączone są za pomocą przełącznika bądź koncentratora, możesz też skorzystać z bezpośredniego połączenia dwóch komputerów kablem sieciowym.

1. Skonfiguruj opcję automatycznego pobierania adresu IP na wszystkich komputerach. Po zainstalowaniu modemu na komputerze i skonfigurowaniu łącza z Internetem rozwiń menu kontekstowe sieci w zasobniku i wybierz polecenie Otwórz centrum sieci i udostępniania. Kliknij łącze Zmień ustawienia karty sieciowej w lewej części okna.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia odpowiedzialnego za komunikację internetową, a potem lewym polecenie Właściwości w menu kontekstowym. Przejdź na kartę Udostępnianie i zaznacz pole Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie poprzez połączenie internetowe tego komputera. Jeżeli aktywnych jest kilka połączeń rozwiń listę Połączenie sieci domowej i wskaż na niej interfejs, który łączy się z innymi pecetami poprzez ruter. Najczęściej jest to Połączenie lokalne. Jeżeli nie chcesz, by inny użytkownicy sieci mieli możliwość kontroli i modyfikacji funkcjonowania połączenia usuń zaznaczenie Zezwalaj innym użytkownikom sieci na kontrolowanie lub wyłączanie połączenia. Kliknij przycisk OK.

Konfiguracja połączeń w sieci lokalnej

Jeżeli korzystasz z ICS, na komputerze funkcjonują jednocześnie dwie sieci. Jeżeli lokalna zostanie zakwalifikowana jako publiczna spowoduje do kłopoty z komunikacją

3. Powyższe ustawienia powinny wystarczyć do prawidłowego działania sieci. Gdy wszystko funkcjonuje jak trzeba komputery mogą wymieniać się nawzajem danymi i każdy z nich ma dostęp do Internetu. ICS pracuje jako serwer DHCP i przypisuje automatycznie adresy wszystkim pozostałym komputerom. Tak jest w idealnym świecie. W praktyce funkcja udostępniania często płata psikusy. Komputery nie widzą się bądź nie można połączyć się z Internetem. Wystarczy, że udostępniający łącze pecet nieprawidłowo zakwalifikował sieć odpowiedzialną za połączenie lokalne. Jeżeli będzie ona siecią publiczną nie przepuści danych z LANu do Internetu. Dodatkowym kłopotem jest brak prostej możliwości zmiany kwalifikacji w takiej konfiguracji. Jeżeli nie pomaga restart wszystkich maszyn możesz spróbować posłużyć się pewną sztuczką. Otwórz okno Centrum sieci i udostępniania. Odłącz od komputera modem.

Konfiguracja połączeń w sieci lokalnej

Mapa sieci komputerów połączonych za pomocą przełącznika i z włączoną na jednym z pecetów funkcją ICS

Spowoduje to usunięcie sieci udostępniającej, z okna konfiguracyjnego i pozostawienie tej, która sprawia kłopoty (jeżeli są jeszcze inne usuń je wyłączając odpowiedzialne za nie interfejsy - funkcja Zmień ustawienia karty sieciowej). Kliknij ikonę Sieć niezidentyfikowana w schemacie połączenia u góry okna, następnie pasek z komunikatem wyświetlony u góry okna i polecenie Włącz odnajdywanie sieci. W oknie komunikatu wskaż sieć prywatną. Innym sposobem jest kliknięcie w głównym oknie Wybierz grupę domową i opcje udostępniania oraz w polu ostrzeżenia łącze Co to jest lokalizacja sieciowa. Zmień lokalizację na Sieć domowa, anuluj tworzenie grupy domowej i powróć do okna głównego. Podłącz ponownie modem. Z dużym prawdopodobieństwem, tym razem wszystko zadziała. Można to sprawdzić na mapie sieci ale kliknięcie łącza Zobacz pełną mapę nie zawsze daje właściwy obraz konfiguracji. Nawet mimo prawidłowej instalacji protokołów i po rozpoznaniu wszystkich urządzeń system nie chce tworzyć schematu.

4. Jeżeli nie masz przełącznika ani koncentratora możesz spróbować do skomunikowania komputerów użyć rutera. Koniecznie jednak wyłącz w nim serwer DHCP dla sieci LAN. Sprawdź również, jaki adres IP ma przypisane to urządzenie. Koniecznie powinien być on z tej samej puli, co adresy przydzielane przez serwer DHCP uruchomiony przez ICS. W razie kłopotów z połączeniem za pomocą rutera, bądź po zawieszeniu się komunikacji może być wskazane powtórzenie obejścia opisanego w poprzednim punkcie. Po prawidłowym skonfigurowaniu łączności w sieci możesz również komputery stacji roboczych przełączyć już bez żadnego problemu na transmisję bezprzewodową.