Konfiguracja serwera druku

Oprócz omawianego już serwera plików, przechowującego ogólne zasoby danych, SuSE Linux Office Server zawiera również serwer druku. Dzięki temu wszystkie klienty podłączone do serwera mogą korzystać z jednej drukarki. W tym rozdziale omówimy konfigurację serwera druku i powiemy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.


Oprócz omawianego już serwera plików, przechowującego ogólne zasoby danych, SuSE Linux Office Server zawiera również serwer druku. Dzięki temu wszystkie klienty podłączone do serwera mogą korzystać z jednej drukarki. W tym rozdziale omówimy konfigurację serwera druku i powiemy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Problem drukarek GDI

Niektóre z drukarek dostępnych na rynku oznakowane są "Drukarka Windows" lub "Drukarka GDI". Nie korzystają z żadnego standardowego języka druku, lecz wykorzystują do przygotowania danych graficzny interfejs urządzenia (Graphic Device Interface - GDI) Windows. To komputer, a nie drukarka przetwarza dane do postaci druku. Gotowy obraz druku wysyłany jest na koniec do "niepełnosprawnej" drukarki.

Drukarki takie nie nadają się do systemów linuksowych w ogóle, bądź tylko w ograniczonym zakresie. Jeżeli masz taką drukarkę, sprawdź w bazie danych sprzętu SuSE pod adresemhttp://cdb.suse.de , czy drukarka może pracować w systemie SuSE Linux. Sprawdź też ewentualnie, czy producent nie oferuje odpowiedniego sterownika.

Niektóre z drukarek GDI mogą również obsługiwać oprócz GDI jakiś język druku. Więcej danych znajdziesz w instrukcji obsługi drukarki i/lub na stronie internetowej jej producenta, a także pod adresemhttp://www.linuxfan.pl/howto/printing.html

Instalacja drukarki

Konfiguracja serwera druku

Konfiguracja klienta. Po zainstalowaniu drukarki na serwerze jest ona natychmiast dostępna dla klientów w sieci.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych funkcji serwera, do instalacji drukarki służy narzędzie instalacyjno-konfiguracyjne YaST2. Kliknij więc Configure your Printer w obszarze Print server configuration w sekcji Office Server Assistant. Alternatywnie możesz przejść do Office server Control Center | Hardware | Printer.

YaST2 załaduje teraz pliki niezbędne do konfiguracji drukarki. Ponieważ oznacza to wprowadzenie zmian do systemu, znów musisz podać hasło użytkownika root. Następnie program konfiguracyjny wyświetli listę drukarek zainstalowanych/dostępnych w sieci lub na twoim komputerze. W tym przypadku lista będzie najprawdopodobniej pusta. Aby zainstalować nową drukarkę, kliknij Dodaj. Musisz teraz zdecydować, czy instalujesz drukarkę lokalną, drukarkę z sieci Linux, czy też drukarkę z innej sieci - do wyboru masz sieci: LAN Windows i Novell.

Jeżeli instalujesz drukarkę, która pracuje w twojej sieci, musisz podać odpowiedni serwer. Gdy klikniesz podwójną strzałkę obok pola wprowadzania, wyświetli się lista dostępnych nazw komputerów i drukarek. Gdy stosujesz serwer druku względnie drukarkę sieciową, której nie ma na liście, musisz podać odpowiednią nazwę lub adres IP. Klikając Test, sprawdzisz, czy drukarka lub serwer drukarki rzeczywiście są i czy można uzyskać do nich dostęp. Jeżeli serwer drukarki zostanie prawidłowo odnaleziony, YaST2 zażąda w kolejnym oknie podania nazwy.

Konfiguracja serwera druku

Nie tylko drukarki - baza danych sprzętu SuSE umożliwia sprawdzenie kompatybilności wielu różnych kategorii sprzętu.

Integracja drukarki z sieci Samba lub Novell przebiega podobnie. I w tym przypadku musisz podać serwer drukarki lub wybrać go z listy. Różnica w stosunku do sieci Linux polega na identyfikacji użytkowników. Aby móc drukować, musisz mieć konto w odpowiedniej sieci i w tym miejscu podać do niej login i hasło.

Jeżeli chcesz podłączyć drukarkę do portu równoległego serwera SuSE Linux Office Server, wybierz punkt Parallel printer. Teraz wybierz odpowiedni port równoległy i kliknij Test, żeby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona. Jeżeli wynik testu będzie pozytywny, zobaczysz listę drukarek, z której wybierzesz właściwy model. W przypadku niektórych drukarek otrzymasz w polu Info informacje na temat ich współpracy z Linuksem, a przypadku drukarek GDI - gdzie ewentualnie znaleźć sterownik do Linuksa. Na zakończenie instalacji należy jeszcze nazwać nową drukarkę. Z reguły można pozostawić bez zmian tę, którą zaproponował system. Instalacja drukarki lokalnej podłączonej przez port szeregowy lub USB przebiega podobnie.

Konfiguracja klienta

Gdy zainstalujesz już drukarkę w środowisku linuksowym, będzie ona od razu dostępna dla klientów w sieci. Serwer Samba jest już odpowiednio skonfigurowany, a więc w tym względzie nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności.

Aby zainstalować drukarkę na jednym z klientów, otwórz Panel sterowania | Drukarki i faksy | Dodaj drukarkę. Jako rodzaj drukarki wybierz Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera. W kolejnym oknie wybierz opcję Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki. Po krótkim czasie oczekiwania kreator instalacji drukarki znajdzie drukarkę podłączoną do serwera SuSE Linux Office Server. Zaznacz ją i kliknij Dalej oraz zdecyduj, czy będzie ona używana jako drukarka domyślna.

Jeżeli drukarka nie zostanie odnaleziona automatycznie, w oknie Określanie drukarki zaznacz punkt Podłącz do tej drukarki i podaj ścieżkę dostępu według schematu \\>nazwaserwera>\ <nazwadrukarki>, np. \\server1\lp2. Na zakończenie wybierz jeszcze odpowiedni sterownik Windows, a drukarka będzie gotowa do użycia na kliencie. Ponieważ SuSE Linux Office Server może przesyłać dane druku tylko do podłączonej drukarki, możesz wykorzystać pełną funkcjonalność sterowników drukarek Windows.