Konfigurujemy Trumpet Winsock

Trumpet Winsock musi być uruchomiony przed jakąkolwiek aplikacją (np. przeglądarką WWW) która korzysta z Internetu.

Trumpet Winsock musi być uruchomiony przed jakąkolwiek aplikacją (np. przeglądarką WWW) która korzysta z Internetu.

Konfiguracja sprowadza się do wpisania odpowiednich danych w pola okienka dialogowego wywoływanego przy pierwszym uruchomieniu programu. W polu IP adress wpisujemy podany przez naszego dostawcę Internetu adres IP, lub też pozostawiamy zera jeśli adres przydzielany jest nam dynamicznie. W polu DNS wpisujemy adres serwera nazw, zaś przełącznik protokołu ustawiamy w położeniu SLIP lub PPP w zależności od tego jaki protokół wykorzystuje nasz dostawca. Teraz musimy skonfigurować nasz modem w okienku wywoływanym przyciskiem Dialer Settings...

Po skonfigurowaniu wybieramy opcję Dialer/Manual Login i wydajemy modemowi komendę atdp wraz z numerem telefonu (Trumpet Winsock może też być skonfigurowany tak, by dzwonił automatycznie - szczegóły w pomocy dostarczanej wraz z programem). Po nawiązaniu połączenia i ewentualnym podaniu hasła oraz nazwy użytkownika naciskamy ESC, zmniejszamy okienko i możemy już uruchomić przeglądarkę WWW.