Koniec z wagarowaniem

Od maja do czerwca br. w dwóch dublińskich szkołach prowadzony był pilotażowy projekt natychmiastowego powiadamiania rodziców o tym, że ich dzieci wybrały się na wagary. W momencie, kiedy pociecha nie stawiała się na lekcje, szkolny system automatycznie wysyłał krótką wiadomość tekstową (SMS) do opiekunów dziecka.

Projekt przyjęty został z entuzjazmem - oczywiście, raczej przez nauczycieli i rodziców, niż przez ich wagarujące pociechy. Wprowadzono go w ramach poprawek do regulacji prawnych dotyczących obowiązku powiadomienia szkoły o nieobecności ucznia. Przedstawiciele szkoły są zadowoleni z działania pilotażowego systemu - ponieważ tak dobrze się sprawdził, we wrześniu ma zostać uruchomiony na normalnych zasadach.

Systemem zainteresowane są też inne dublińskie szkoły, więc prawdopodobnie w przyszłym roku szkolnym będzie on wdrażany w kolejnych placówkach edukacyjnych.