Konkurencja Eclipse rośnie w siłę - NetBeans 5.5

Aplikacje webowe - wizualnie

Konkurencja Eclipse rośnie w siłę - NetBeans 5.5

NetBeans Visual Web Pack 5.5 (Technology Preview)

NetBeans Visual Web Pack 5.5 dostępny jest jako tzw. Technology Preview. Dodatek ten pozwala na wizualne projektowanie aplikacji webowych przy użyciu technologii JSF (JavaSever Faces) i popularnej ostatnio AJAX. Moduł umożliwia łatwą edycją komponentów oraz ich właściwości, a także ich łączenie ze źródłami danych, czy wizualną edycję zapytań do baz danych. Oprócz standardowego zestawu komponentów, użytkownik otrzymuje do dyspozycji także zestaw komponentów JSF wyposażonych w technologię AJAX. Tworzone aplikacje można uruchamiać na wielu standardowych kontenerach Java EE, takich jak Sun Java Application Server, JBoss, BEA WebLogic, IBM WebSphere, Tomcat i innych.

Profiler

Kolejnym dodatkiem jest narzędzie do testowania wydajności i wyszukiwania w aplikacji "wąskich gardeł". Jest to doskonałe narzędzie do optymalizacji działania programów, pozwalające między innymi na badanie czasu wykonywania poszczególnych ich części, czy rozmiar alokowanej przez obiekty pamięci. Dzięki temu łatwo można znaleźć miejsca w kodzie, które są najdłużej wykonywane i zoptymalizować je w celu poprawienia wydajności. NetBeans Profiler 5.5 pozwala między innymi na badanie tylko wybranej części aplikacji, podczas gdy reszta będzie działała z pełną prędkością, bez spowolnienia związanego z monitorowaniem, podłączanie się do już uruchomionych aplikacji, selektywne badanie wydajności części aplikacji, co pozwala na uzyskanie dokładnych wyników, szczególnie w wielowątkowych aplikacjach, pracujących pod dużym obciążeniem, jak na przykład aplikacje webowe czy biznesowe. Oprócz tego umożliwia "profilowanie" pamięci, a w tym badanie liczby kreowanych obiektów, czasu ich życia i innych właściwości, co pozwala na szybkie odnalezienie "wycieków" pamięci, czy alokowania zbyt dużej ilości obiektów.

Wszędzie i za darmo

Środowisko NetBeans jest dostępne za darmo na wszystkie najpopularniejsze platformy systemowe: Windows, Linux, Solaris (zarówno x86, jak i SPARC), oraz Mac OS X. Można je pobrać bezpośrednio ze strony producenta.

Więcej informacji.