Konkurencyjność sektora IT: Polska w środku stawki

W globalnych badaniach konkurencyjności sektora IT, przeprowadzonych przez Economist Intelligence Unit, na 66 ocenianych krajów Polska zajęła 32 miejsce. W rankingu wyprzedziło nas większość państw UE - w tym ponownie Węgry, Czechy, Słowacja. Słabe oceny uzyskaliśmy w kategoriach nakładów na naukę (badania i rozwój), infrastruktury IT oraz wsparcia dla rozwoju sektora informatycznego ze strony administracji.

Wskaźnik konkurencyjności sektora IT w krajach UE

Wskaźnik konkurencyjności sektora IT w krajach UE

"W wypadku Polski wyniki badania nie nastrajają optymistycznie. Szczególnie niepokojące są niskie nakłady w zakresie R&D. Warto zwrócić także uwagę, że analitycy wskazują niedostateczne wsparcie rozwoju technologicznego kraju przez rząd. Ta sytuacja musi ulec poprawie, jeśli Polska chce być atrakcyjnym miejscem realizacji międzynarodowych inwestycji i krajem gospodarki opartej na wiedzy. To, że mamy dobrych hydraulików Europa już wie, czas wreszcie pokazać światu nasz potencjał intelektualny" - komentuje Bartłomiej Witucki, rzecznik organizacji Business Software Alliance, partnera badania.

"Można wymienić szereg zagrożeń dla rozwoju sektora IT i całej gospodarki. Począwszy od tego, że matura z matematyki nie jest obowiązakowa, poprzez brak należytej koordynacji projektów informatycznych w administracji, skończywszy na słabej świadomości korzyści jakie niosą technologie ICT. Większości niewielkich firm informatyka kojarzy się z programem Płatnik do komunikacji z ZUSem. To dostawcy rozwiązań wywierają ciśnienie na rynek, nie przedsiębiorcy chcący wdrożyć jakieś technologie" - dodaje Jacek Czech z Krajowej Izby Gospodarczej.

Co ciekawe stosunkowo dobre noty w raporcie Polska uzyskała w kategorii "otoczenie prawne". Autorzy podkreślają jednak, że chodzi o zapisy prawa (ochrona własności intelektualnej), nie zaś praktykę ich skutecznego egzekwowania. Economist Intelligence Unit wciąż wysoko ocenia nasze szanse w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych, ze względu na wykwalifikowaną kadrę i umiarkowane koszty. Polska znalazła się jednak zdecydowanie poza czołówką w kategorii "kapitał ludzki". Największymi kuźniami talentów pozostają Stany Zjednoczone, Singapur, Wielka Brytania, Irlandia i Korea, na co wpływ ma wielkość nakładów na naukę w tych państwach. Także i te kraje dotkną jednak problemy kadrowe. Ponad 70% przepytanych przez Economist Intelligence Unit przedstawicieli kadry kierowniczej jest przekonanych, że w najbliższych trzech latach ich organizacjom znacznie trudniej będzie pozyskać i utrzymać zdolnych, wykwalifikowanych pracowników.

Wskaźnik konkurencyjności sektora IT - liderzy w skali globalnej.

Wskaźnik konkurencyjności sektora IT - liderzy w skali globalnej.

***

Czytaj także:

- Kto, gdzie, na jakie stanowisko

Międzynarodowe koncerny szykują co najmniej 1000 nowych etatów w centrach usługowych w Polsce


Zobacz również