Konkurencyjność - specjalność skandynawska

Finlandia pozostaje trzeci raz z kolei najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie - wynika z dorocznego raportu o najbardziej konkurencyjnych gospodarkach świata, opracowywanego przez Światowe Forum Gospodarcze. Dominują kraje skandynawskie, Polska zyskała najwięcej w porównaniu z ub. rokiem, ale nadal pozostaje najsłabiej notowanym w rankingu krajem UE.

Na drugiej pozycji uplasowały się Stany Zjednoczone, a na kolejnych Szwecja, Dania, Tajwan i Singapur (część wyników rankingu przedstawia zamieszczony poniżej wykres). Ranking powstaje w oparciu o dane statystyczne oraz wyniki sondażu przeprowadzonego wśród łącznie 11 tys. przedstawicieli świata biznesu ze 117 krajów.

Oto najciekawsze obserwacje autorów raportu:

@ Finlandia to numer jeden w tegorocznym wydaniu GCI, trzeci raz z rzędu i zarazem czwarty raz w ciągu minionych 5 lat. Gospodarka fińska jest dobrze zarządzana na poziomie makroekonomicznym, jest też wysoko notowana pod względem jakości instytucji publicznych. Sektor prywatny wykazuje dużą ochotę do przyjmowania nowych technologii, cechuje go kultura innowacyjności. Drugie w rankingu Stany Zjednoczone utrzymują także najwyższy światowy poziom adaptacji nowych technologii i upowszechnienia organizacyjnej kultury nastawionej na innowacje, ale niżej ocenione są (20. miejsce) w składowej indeksu dotyczącej jakości prawa. Chodzi ogólnie o formułowanie polityki wobec sektora prywatnego, zdolność administracji rządowej do utrzymania bliskich relacji z sektorem prywatnym. Największą słabością USA jest otoczenie makroekonomiczne (w tej składowej indeksu uplasowały się na 47. miejscu).

@ Kraje skandynawskie utrzymały się w ścisłej czołówce rankingu. Kraje skandynawskie przełamują tym samym utarte tu i ówdzie przekonanie czy też jak to nazwali autorzy raportu "konwencjonalną mądrość", że wysokie podatki i rozwinięta ochrona państwa nad obywatelem stoją w sprzecznością z konkurencyjnością gospodarki. Ważne jest raczej, jak rządy wydają przychody z podatków niż wielkość samego obciążenia podatkowego.

@ W pozostałej części Europy największy postęp dokonał się w przypadku Irlandii, która przeskoczyła o 4 miejsca w górę w rankingu, na pozycję 26. i w przypadku Polski - 9. miejsc w górę na miejsce 51. Bardzo dobrze radzi sobie nadal Estonia, która zajęła po raz kolejny 20.miejsce w rankingu, najwyższe spośród 10 nowych członków UE.

@ Największy spadek odnotowała Grecja - z 37. miejsca przed rokiem na 47., obok Włoch (47.) i Polski (51.) znajduje się najniżej spośród sklasyfikowanych w rankingu krajów Unii Europejskiej. Grecja płaci w ten sposób w dużej mierze za ogromny deficyt powstały po organizacji Olimpiady (pogorszenie sytuacji makroekonomicznej).

@ W regionie Azji i Pacyfiku najwyżej sklasyfikowane są Tajwan i Singapur (5. i 6. miejsce), następna z grona państw regionu Japonia zajmuje 12. miejsce.

@ Bardzo blisko w rankingu znalazły się Chiny i Indie - na 49. i 50. miejscu. Chiny spadły w rankingu o 3 miejsca w porównaniu z poprzednim rokiem, Indie poszył w górę o 5 miejsc. Indie zawdzięczają poprawę głównie rosnącym notowaniom w zakresie technologii. Oba kraje cierpią natomiast w dalszym ciągu z powodu słabości instytucji, co na przyszłość może być coraz większym balastem w drodze obu krajów na szczyty rankingu ŚFG.

@ Chile to najwyżej sklasyfikowany kraj z Ameryki Południowej i Środkowej (23. miejsce). Następny w kolejności kraj regionu sklasyfikowany jest na miejscu 31. Chile ma dobre notowania szczególnie odnośnie polityki makroekonomicznej oraz jakości instytucji publicznych. Tylko 8 krajów z UE uzyskało wyższą ocenę instytucji publicznych niż Chile.

Ranking konkurencyjności 2005 + porównanie z notowaniem z roku ub. - wybór. Źródło: Światowe Forum Gospodarcze


Zobacz również