Konkurowanie finezyjne

Jakie rozwiązania dla jakich zastosowań biznesowych? - to było wiodące pytanie na szóstej konferencji IDG Forum na temat Business Intelligence. Obrady koncentrowały się na zastosowaniach hurtowni danych, a najciekawszych odpowiedzi dostarczyła praktyka.

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa narasta złożoność biznesu, którą odzwierciedla m. in. coraz większa lawina danych, coraz trudniejsza do ogarnięcia i wykorzystania przy podejmowaniu decyzji - stwierdził Wojciech Sypko z Andersen Business Consulting w wykładzie wprowadzającym. Hurtownia danych radykalnie poprawia sytuację decydentów, gdyż porządkuje informacje i ułatwia ich syntezę, a wyposażona w narzędzia analityczne umożliwia odkrywanie zależności wcześniej niedostrzeganych. Ale nie jest to narzędzie, które nazajutrz po zainstalowaniu samo zgłosi się do użytkownika z workiem pieniędzy.

Grzegorz Kaleta z firmy IMPAQ uważa, że kolejne funkcje Business Intelligence należy uruchamiać stopniowo i małymi krokami, stopniowo uzyskując kolejne korzyści. Tezę tę zilustrował próbując uogólnić doświadczenia swojej firmy z czterech projektów w sektorze finansowym: dwóch polskich i dwóch zagranicznych. Wspomniane przez niego kolejne kroki to usystematyzowanie raportowania, precyzyjne zidentyfikowanie docelowych grup klientów, co znakomicie zwiększa skuteczność kampanii marketingowych, poprawa oceny ryzyka kredytowego i skuteczniejsze wykrywanie oszustw już na etapie zakupu na podstawie charakterystycznych zachowań klientów, a wreszcie bardzo szczegółowa segmentacja rynków, pozwalająca zwiększyć skuteczność programów lojalnościowych oraz zapobiegać utracie klientów.

Zbiorowa prezentacja firmy Acceture dotyczyła współzależności pomiędzy systemami wspomagającymi zarządzanie związkami z klientem (CRM) a Business Intelligence. Korzyści ze wzajemnego zasilania się tych dwóch rodzajów aplikacji nie budzą wątpliwości, natomiast - przy okazji - wykładowcy przedstawili bardzo jasny schemat architektury i funkcjonowania BI. Krótko ujmując, składa się ono z kilu etapów: , "oczyszczenie" i przekształcenie informacji z systemów transakcyjnych, aby załadować je następnie do hurtowni danych, dodanie do tego danych zewnętrznych (np. demograficznych), w końcu agregowanie danych z hurtowni do postaci czytelnych raportów oraz wielowymiarowe analizy, zmierzające do odkrycia zależności pomiędzy rozmaitymi cechami rynku i zachowań klientów.

Wiele emocji wzbudził Bogdan Gorzałkowski przedstawiając organizację i działalność komórki badającej konkurencję w Telekomunikacji Polskiej. Wykładowca szczegółowo scharakteryzował źródła wykorzystywanych danych, dowodząc, że zdobywanie ich jest całkowicie legalne.

Pierwszą sesję zakończyła dyskusja na wiodący temat konferencji, sformułowany w postaci prowokującego pytania: do czego potrzebny jest Business Intelligence, jakie zagadnienia biznesowe rozwiązuje? Z wielu cząstkowych odpowiedzi udało się wyprowadzić wstępny wniosek: podnosi skuteczność konkurowania na rynkach, na których konkurencja jest szczególnie intensywna, gdzie liczą się nawet ułamki procenta efektywności ekonomicznej, gdzie nie wystarczą proste strategie i taktyki, lecz potrzeba szczególnie wiele... inteligencji.

Drugą sesję otworzyli przedstawiciele Microsoftu, Jarosław Szymaniuk i Paweł Borowiecki, wyrażając na początku zadowolenie i zaskoczenie ciepłym przyjęciem propozycji firmy z Redmont już podczas wieczornej dyskusji. Zainteresowanie Microsoftu systemami Business Intelligence datuje się od 1996 roku, a obecnie hurtownia danych, wraz z narzędziami do analiz i drążenia danych wbudowana jest w SQL Server 2000.

Drążeniem danych zajęli się bliżej trzej eksperci z firmy Statsoft Polska. Pokazali oni na przykładach niezwykłe możliwości narzędzi analitycznych zawartych w systemie Statistica Data Miner. Narzędzia te w praktyce automatyzują tak żmudne zadania, jak opisywanie danych, klasyfikowanie obiektów i cech, modelowanie zmiennych ciągłych, prognozowanie, poszukiwanie związków czy segmentację opisywanych obiektów. Mimo automatyzacji użytkownik stale zachowuje pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych.

Andrzej Biesiekirski z firmy Hogart podzielił się z uczestnikami wnioskami dotyczącymi efektywności projektów informatycznych. Firma mająca w dorobku setki wdrożeń miałaby się czym chwalić, ale wykładowca postąpił na odwrót, analizując przyczyny, dla których nie wszystkie projekty kończą się sukcesem. Główna teza prezentacji: niepowodzenie dotyka przede wszystkim przedsiębiorstwa zamierzające "pójść na skróty", instalujące finezyjne narzędzia zanim dojrzeją do ich stosowania, gdy kultura organizacyjna jest jeszcze nasycona złymi stosunkami międzyludzkimi i obawami pracowników przed nadmierną kontrolą ich pracy, a rozwiązania mające im pomóc traktują jako narzucone "na siłę".

Kolejną porcję praktyki pokazali Piotr Komornicki i Janusz Wachnicki z SPSS Polska. Przeprowadzili krok po kroku symulowane badanie, mające dopowiedzieć na pytanie "Kim są nasi najlepsi klienci". Wystąpienie wzbudziło podobny entuzjazm, jak wcześniejsza prezentacja Statsoft Polska.

Piotr Kociński w przedstawił studium przypadku ilustrujące doniosłość zagadnienia skalowalności hurtowni danych - przypadek bardzo istotny dla dzisiejszego rynku, bo dotyczący taniego wdrożenia w niewielkiej firmie. Istota rozwiązania polega na szczególnej konstrukcji samej hurtowni, mianowicie zbudowaniu w jej obrębie tzw. warstwy pośredniej. Jest to repozytorium danych uzupełniane w sposób przyrostowy. Drugi istotny element rozwiązania to dyscyplina w utrzymywaniu ograniczonej liczby wymiarów, na których opisywane są obiekty biznesowe.

Konferencję zakończyła prezentacja kolejnego studium przypadku, z lubuskiego Polmosu. Niezwykle ostre wymagania prawne dotyczące kontroli procesu wytwarzania oraz niezwykle ostra konkurencja skłoniły firmę do poszerzenia systemu ERP o hurtownię danych i narzędzia analityczne oraz zintegrowanie całości z rozwijanym właśnie e-commerce i systemem płatności elektronicznych. Hurtownia danych jest tam więc automatycznie zasilana danymi nieomal na bieżąco, a system przyczynił się do radykalnej poprawy obsługi klienta, przyciągnięcia klientów lojalnych i zwiększenia skuteczności działań promocyjnych.

Konferencja odbyła się w dniach 17 i 18 września 2002 roku.