Konkurs na najlepsze europejskie logo

Do 31 maja br. można nadsyłać zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu European Logo Design Annual 2006 na najlepsze graficzne logo stworzone w Europie. Do udziału w konkursie mogą przystąpić zarówno studia, agencje interaktywne, indywidualni graficy i projektanci, jak też ich klienci.

Mimo iż termin zgłaszania prac upływa ostatniego dnia maja, o laury premierowej edycji konkursu mogą współzawodniczyć jedynie te prace i projekty, które zostały opublikowane w dowolnej formie (wydrukowane w prasie, nadane w telewizji bądź dostępne w Internecie) przed 31 grudnia 2005 r. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł "Best of Europe", przyznane zostaną także wyróżnienia "Best of Nation" dla najlepszych prac z poszczególnych krajów.

Procedura oceny prac będzie złożona z trzech etapów:

- oceny prac przez profesjonalnych projektantów i grafików

- oceny prac przez klientów biznesowych pod kątem potencjału marketingowego

- oceny projektu dokonywanej przez odbiorcę publicznego.

Zgłoszenie jednego projektu logo kosztuje 60 euro, 2 loga - 100 euro, a w przypadku 3 lub więcej projektów trzeba będzie zapłacić 40 euro za jedno logo (ceny nie obejmują VAT-u). Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł "Best of Europe", przyznane zostaną także wyróżnienia "Best of Nation" dla najlepszych prac z poszczególnych krajów. Zwycięzcy otrzymają również stosowne certfikaty oraz będą mogli skorzystać ze zniżek podczas wysyłania zgłoszeń do przyszłorocznej edycji konkursu.

Więcej informacji: European Logo Design Annual 2006