Konkurs na nowy Krajowy System Informatyczny Policji

Ruszył konkurs na wykonanie projektu "Krajowy System Informatyczny Policji przyjazny przez użytkownika". Instytucja chce w ten sposób wyłonić najlepszą koncepcję na system IT, która zaoferuje nowoczesne i przede wszystkim wydajne rozwiązania.

Informacja o konkursie rozpoczyna się szczerą deklaracją, że "budżet Policji nie jest w stanie udźwignąć wciąż rosnących, sięgających 40 mln zł rocznie kosztów utrzymania i modernizacji Krajowego Systemu Informatycznego Policji". Instytucja przyznaje, że obecne rozwiązania KSIP są przestarzałe, bardzo kosztowne skomplikowane.

W regulaminie czytamy, że celem konkursu jest pozyskanie pomysłów na docelową architekturę centralnego systemu bazodanowego. W projekcie można przedstawić zarówno modyfikację obecnych rozwiązań, jak i całkowicie nowy KISP. Najważniejsze będzie dobre uzasadnienie projektu i gwarancja jego sprawności i efektywności. Wśród konkretnych wymagań znajduje się zapis, że zaproponowane rozwiązanie musi zapewniać poprawną równoczesną obsługę 77 tys. kont użytkowników, 20 tys. tablic, realizacji ok. 760 tys. transakcji i 40 tys. logowań w ciągu doby, zakładając możliwość rejestracji na poziomie 35 000 tys. rekordów w bazie danych.

Najlepszą pracę wyłoni specjalna komicja. Autor najwyżej ocenionego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł.

Szczegółowe informacje: KGP: Konkurs na wykonanie projektu nt. "KSIP przyjazny dla użytkownika"


Zobacz również