Konkurs na telewizję mobilną trwa

W dniach od 5 sierpnia do 4 września br. odbyło się postępowanie konsultacyjne, przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470 - 790 MHz, w tym kanałów radiowych o szerokości 8 MHz, przeznaczone do rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w standardzie DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld).

Podczas postępowania do prezesa UKE wpłynęły niezastrzeżone stanowiska takich firm, jak Agora S.A., Polkomtel S.A., Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o., Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., UBIK Business Consulting Sp. z o.o., TP EmiTel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., TVN S.A. oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Nieco spóźnione były trzy zainteresowane firmy, które złożyły własne wnioski już po 5 września br., mianowicie Platforma Mediowa Point Group S.A, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o.

Prezes UKE przedstawi opinię po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi wnioskami. Treść wszystkich wniosków znaleźć można, w postaci dokumentów .pdf na witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Zobacz również