Konsolidacja bankowego rynku

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Deloitte, w ciągu najbliższych czterech lat w Europie zostanie przejętych ok. 700 banków. W 2010 roku powstanie kilka ogólnoeuropejskich banków, które będą miały duże znaczenie na globalnym rynku.

Autorzy raportu zauważają, że obecne europejskie trendy konsolidacji rynku bankowego naśladują trendy amerykańskie sprzed pięciu lat. Otworzyły się największe europejskie rynki - międzynarodowe fuzje banków detalicznych nastąpiły we Włoszech, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Według raportu, do 2010 roku w bankowości detalicznej nastąpi obniżka cen dla konsumentów, zwiększy się sprawność działania ale tez wzrosną zyski banków.

Już w tej chwili akcjonariusze oczekują zwrotu na kapitale powyżej 10%. Do fuzji przyczynia się także nacisk konsumentów na jakość i cenę, a także coraz mniejsze ich przywiązanie do kraju pochodzenia usługodawcy.

Najwyższa koncentracja instytucji bankowych w Europie charakteryzuje Holandię, w której oferowane są także najniższe ceny, a klienci są najbardziej zadowoleni.

Analitycy Deloitte szacują, że do końca 2006 roku banki zgromadzą 74 mld euro nadwyżki kapitałowej.


Zobacz również