Konsorcjum Biznesu Internetowego

Powstała organizacja mająca na celu wspieranie rozwoju e-biznesu, skupiająca potentatów branży IT.

Intel, Compaq, Computer Associates, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft oraz SAP ogłosiły powstanie Konsorcjum Biznesu Internetowego. Jest to organizacja typu non-profit, której celem jest wspieranie rozwoju technologii spełniających rosnące wymagania sektora e-biznesu. Celem konsorcjum będzie wyznaczanie kierunków rozwoju architektury e-biznesu, budowanie jednolitych platform operacyjnych i wspólnych procedur działania, które w przyszłości stworzą podstawę dla funkcjonowania e-biznesu.

Obecnie powstają grupy robocze, które zajmą się poszukiwaniem rozwiązań kluczowych zagadnień. Tematami pierwszych opracowań będą zagadnienia związane z wykorzystaniem platformy XML, integracji istniejących systemów gospodarczych z nowymi rozwiązaniami i architekturami funkcjonującymi w elektronicznym biznesie, poprawa komunikacji w e-biznesie przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń (także bezprzewodowych) i wiele innych.

Wyniki prac grup roboczych zostaną opublikowane w formie projektów i opisów odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Działalność konsorcjum będzie polegała również na rekomendowaniu standardów i technologii oraz zalecaniu optymalnych procedur wdrożenia rozwiązań e-biznes w małych i dużych przedsiębiorstwach. Organizacja nie będzie jednak funkcjonować jako podmiot tworzący standardy dla sektora e-biznesu.

Do konsorcjum przystąpiły również takie firmy, jak Fujitsu Siemens czy Intershop. Członkami organizacji są również odbiorcy rozwiązań internetowych, takie jak Reuters czy Ford. Firmy te będą konsultantami i wyrazicielami opinii użytkowników na temat konkretnych rozwiązań technologicznych.

Więcej informacji: www.businessinternetconsortium.org


Zobacz również