Konsumenci bez optymizmu co do przyszłości

W marcu wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK) stracił ponad 2,5 pkt. i notowany jest na poziomie 74,42 pkt. Ten spadek optymizmu dotyczy przede wszystkim przyszłości, a wynika ze słabej oceny naszej sytuacji gospodarczej.

Budowany co miesiąc przez Ipsos-Demoskop na zlecenie "Rzeczpospolitej" WOK może przyjmować wartości od 0 do 200 punktów. W opinii analityków, głównym źródłem marcowego pogorszenia nastrojów były znacznie gorsze niż przed miesiącem oceny sytuacji gospodarczej. Wskaźnik tzw. klimatu gospodarczego, spadł w porównaniu z lutym o 6 pkt. i przyjmuje obecnie wartość 60,29 pkt. Na niezmienionym niemal poziomie notowany był za to inny wskaźnik skłonności do zakupów, który w marcu wynosi 83,88 pkt.

Wskaźnik optymizmu konsumentów i jego składowe budowane są na bazie odpowiedzi, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie, czy poprawa bądź pogorszenie ocen sytuacji gospodarczej kraju oraz sytuacji materialnej gospodarstw domowych dotyczy perspektyw czy też sytuacji bieżącej. Wskaźnik oczekiwań odnoszący się do ocen przyszłej sytuacji stracił w marcu 3 pkt., zaś wskaźnik bieżący - odnoszący się do sytuacji bieżącej - nieco ponad 1 pkt.

Jak napisali autorzy raportu, "szczegółowa analiza odpowiedzi na poszczególne pytania pozwala stwierdzić, że gorsze perspektywy wiążą respondenci bardziej z ogólną sytuacją w kraju niż z sytuacją materialną własnych gospodarstw domowych". Według 70% badanych sytuacja materialna gospodarstw nie ulegnie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy żadnym zmianom. W zeszłym miesiącu odsetek ten wynosił 64%. W porównaniu z lutowym pomiarem, o 6 punktów procentowych zmniejszył się odsetek osób, którym w związku ze stanem domowych finansów nie starcza na życie. W opinii analityków Ipsos, należy ten wynik wiązać raczej z minimalną inflacją i oczekiwaniem dalszego spadku cen. Od ostatniego pomiaru o 4 punkty procentowe zwiększył się odsetek osób, których zdaniem ceny w najbliższym czasie będą rosły wolniej niż dotychczas lub wręcz spadną.

Ta minimalna poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych na tym jednak się kończy - od ostatniego miesiąca odsetek osób, którym w ciągu najbliższego roku uda się odłożyć pieniądze nie uległ zmianie i wynosi 14%.

WOK powstaje na podstawie odpowiedzi na pięć pytań respondentów z reprezentatywnej próby 1000 Polaków w wieku 15+. Statystyczny błąd oszacowań wynosi (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.


Zobacz również