Konsumenci nie wierzą w fuzje

Większość konsumentów uważa, że fuzje i przejęcia w sektorze handlu detalicznego, w bankowości i w sektorze dóbr konsumpcyjnych nie przynoszą im korzyści - stwierdza badanie Accenture.

W badaniu udział wzięło 1002 konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. 54% badanych uważa, że nie zyskali nic na fuzjach i przejęciach firm działających w handlu detalicznym. Autorzy sondażu zapytali ponadto o fuzje i przejęcia wśród banków i w sektorze dóbr konsumenckich. Zdecydowana większość badanych - 69% - uważa, że nie skorzystali z tego typu procesów w pierwszym przypadku, a ponadto 58% - w drugim.

Najczęściej ankietowani uważają, że fuzje przynoszą wyższe ceny i spadek jakości obsługi klienta. 42% ankietowanych uważa, że fuzje w handlu detalicznym przyniosły podwyższenie cen. Tylko około 24% uważa odwrotnie. Około jednej trzeciej badanych uważa, że fuzje i przejęcia powodują obniżenie jakości obsługi klienta. Znacznie mniej, bo 23% uważa, że obsługa się poprawia.

Badani dostrzegali jednak także pewne zalety fuzji. Ponad połowa uważa na przykład, że fuzje i przejęcia przynoszą większą różnorodność produktów i usług; 21% uważa, że fuzje i przejęcia zmniejszają roznorodność. Ponadto, 47% respondentów uważa, że w efekcie fuzji i przejęć wzrasta liczba miejsc sprzedaży danych towarów (33% uważa, że jest na odwrót).


Zobacz również