Konsumenci ostrożnie podchodzą do kredytów

Konsumenci są ostrożni w podejmowaniu nowych zobowiązań finansowych. Większość nie obawia się problemów ze spłatą już zaciągniętych kredytów, a co piąty ankietowany zamierza w tym roku wziąć pożyczkę - wynika z raportu PwC Czekając na impuls.

Firma doradcza PwC opracowała Barometr Nastrojów Klienta, który jest wskaźnikiem przedstawiającym oraz rynku consumer finance. "Wartość Barometru Nastrojów Klienta w roku 2010 jest bliska zeru, co należy odczytywać jako wyraz trudności konsumentów w ocenie przyszłej sytuacji na rynku consumer finance lub przekonanie, iż koniunktura kształtować się będzie analogicznie do sytuacji obecnej. W praktyce oznacza to, że choć konsumenci relatywnie dobrze oceniają swoją zdolność do terminowego regulowania spłat, to jednak nie zamierzają zaciągać nowych zobowiązań. Nie należy więc oczekiwać, że dynamika wzrostu rynku consumer finance w najbliższych latach pozostanie w Polsce na tym samym poziomie, który obserwowaliśmy przez wybuchem światowego kryzysu gospodarczego" - mówi Łukasz Bystrzyński, partner, lider zespołu ds. sektora finansowego w PwC. Jego zdaniem w najbliższych miesiącach to strona popytowa, a nie podażowa, będzie mocniej oddziaływać na rynek.

Wartość barometru 1 oznacza pozytywne nastawienie konsumentów do sytuacji rynkowej i rosnącą skłonność do zaciągania kredytów, wartość minus 1 oznacza obniżoną skłonność do zaciągania nowych kredytów, obawę o pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz rosnące ograniczenia w dostępie do finansowania oraz problemy ze spłatą długów.

Z raportu wynika, że 40% respondentów spłaca kredyt (w tym hipoteczny i leasing), 45% już spłaciła zobowiązania, a 15% nigdy nie zaciągało kredytu. Niemal 80% nie obawia się w przyszłości problemów ze spłatą zobowiązań, ale prawie połowa nie planuje zaciągania nowych pożyczek, a 30% - raczej nie zamierza tego robić. Natomiast 20% respondentów w najbliższym roku planuje zaciągnąć nowy kredyt.

Większość osób, które mają kredyty (60%) nie ma problemu z regulowaniem zobowiązań, zaś 5% ma duże trudności ze zdobyciem środków na spłatę kolejnych rat. Co dziesiąty ankietowany ma "pewne problemy" ze spłacaniem długów. Wśród osób liczących się z możliwością zaciągnięcia kredytu, najczęściej rozważaną opcją są zakupy na raty (77%), bankowy kredyt gotówkowy (59%), kredyt na karcie kredytowej (45%), kredyt odnawialny (44%), kredyt hipoteczny (37%) i debet na koncie (34%).

Kredyty konsumpcyjne najczęściej zaciągane są na bieżące wydatki (43% wskazań), na zakup sprzętu RTV/AGD i remont mieszkania (30%) oraz na zakup samochodu (15%). Pożyczki zaciągane są również na wydatki związane z leczeniem, wyjazdami na urlop oraz edukacją.

Aż 80% respondentów może spłacać kredyt z miesięczną ratą w wysokości 300 zł., natomiast 600 zł mogłoby spłacać 54% ankietowanych, zaś tysiąc zł - zaledwie co trzecia osoba. Połowa respondentów, którzy mają kredyty konsumpcyjne spłaca miesięcznie 300 zł, zaś 14% - 800 zł.

Uczestnicy badania nie lubią oszczędzać - aż 71% twierdzi, że spłacanie rat kredytu jest dla nich bardziej motywujące niż regularne oszczędzanie.