Konsumenci z nadzieją

Jak wynika z badań Pentoru, we wrześniu br. nastąpiło w Polsce polepszenie klimatu konsumenckiego - po raz pierwszy od maja br.

Opracowywany przez Pentor wskaźnik klimatu konsumenckiego Penkon wzrósł we wrześniu br. o 3,4 punktu, do poziomu sprzed dwóch miesięcy. Jest to pierwszy wzrost po trzymiesięcznej stabilizacji oraz spadku indeksu w sierpniu br.

Polepszenie nastrojów ekonomicznych związane jest głównie ze zmianą w ocenie sytuacji ekonomicznej Polski i w mniejszym stopniu z oceną sytuacji gospodarstw domowych. Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wzrósł we wrześniu o 4,1 punktu w porównaniu z sierpniem, a wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw wzrósł o 2,7 punktu.

Wzrosła również (o 4,3 punktu) liczba osób zaliczanych w badaniu do kategorii "optymiści" (osób dobrze oceniających obecną sytuację gospodarczą i oczekujących dalszych pozytywnych zmian w przyszłości), zmalał jednocześnie odsetek respondentów o przeciwnych poglądach - "zrezygnowanych".

Wśród ankietowanych wzrosła wiara w możliwość samodzielnego, bez pomocy zagranicznej, rozwiązania problemów gospodarczych - taką nadzieję ma 58%. Punktowa przewaga osób ufającym możliwościom polskiej gospodarki nad osobami wątpiącymi wzrosła z 4 do 16 punktów.

Jednak 45% respondentów to zwolennicy inwestycji zagranicznych, 27% to ich przeciwnicy. Połowa respondentów uważa, że złotówka traci na wartości.