Konta dla uczniaków

W ramach akcji "Internet dla szkół" spółka tp.internet oferuje uczniom możliwość założenia bezpłatnego konta poczty elektronicznej.

TP.internet w ramach akcji "Internet dla szkół" od 1 czerwca oferuje wszystkim uczniom możliwość założenia bezpłatnego konta poczty elektronicznej na serwerze firmy. Użytkownicy otrzymują skrzynkę o pojemności 5 MB, dostępną z wykorzystaniem popularnych programów pocztowych lub za pomocą przeglądarki WWW. Do dyspozycji uczących się internautów oddano również telefoniczny numer centrum pomocy technicznej, gdzie dyżurują konsultanci, którzy służą radą przy zakładaniu i administrowaniu kontem.

Rejestracja kont przebiega w dwóch etapach. Szkoły zainteresowane korzystaniem z usługi przesyłają do tp.internet informację o zapotrzebowaniu na konkretną pulę adresów e-mail dla swoich uczniów. Danej jednostce edukacyjnej udostępniane są wtedy informacje niezbędne do wstępnego zarejestrowania kont. Drugi etap polega na aktywowaniu przygotowanych kont przez uczniów, którzy nadają im indywidualną nazwę i wymyślone przez siebie hasło.

Jak twierdzi tp.internet, akcja firmy ma na celu przygotowanie młodych ludzi do życia i pracy w społeczeństwie informatycznym.

Więcej informacji: www.szkola.tpi.pl/info/akcja.html


Zobacz również