Kopia danych systemowych

Kopie zapasowe potrafią czasami uratować z poważnych kłopotów. To często jedyne źródło informacji, które uległy zniszczeniu po awarii komputera, systemu czy przechowującego je nośnika. Zobacz, jak tworzyć kopię danych systemowych.

Archiwizacja ważnych danych to podstawowa zasada bezpieczeństwa. Często jednak użytkownicy zapominają o niej. Z tego powodu warto zautomatyzować proces tworzenia kopii. Odpowiednie narzędzie zadba, by najważniejsze dane były regularnie archiwizowane, niezależnie od tego, czy użytkownik pamięta o tym, czy nie.

1. Do tworzenia automatycznych archiwów danych możesz skorzystać z jednego z bezpłatnych narzędzi. Do dyspozycji masz na przykład program Cobian Backup czy Backup. Sposób postępowania pokażemy na produkcie Comodo. Uruchom program. Zrobisz to szybko klikając prawym przyciskiem myszy przycisk startowy i wybierając polecenie CBU BackUp. Kliknij polecenie Backup z lewej strony. Comodo oferuje kilka zdefiniowanych wstępnie profili archiwizacji. Możesz szybko zabezpieczyć kopię katalogu z dokumentami, folderu użytkownika, pliki multimedialne czy pocztę. Jeżeli chcasz stworzyć własne zadanie archiwizacji kliknij niewielką strzałkę w sekcji New Backup.

Predefiniowane profile archiwizacji ułatwiają korzystanie z Comodo BackUp

Predefiniowane profile archiwizacji ułatwiają korzystanie z Comodo BackUp

2. W części Backup Source wskaż typ kopii zapasowej. Na początek warto pozostawić ustawienie Full. Poniżej wskaż jakiego rodzaju dane zamierzasz archiwizować. Możesz tworzyć na przykład obraz całej partycji, zapisów rejestru, plików i folderów czy nawet zapisów rozmów przeprowadzanych za pomocą komunikatorów. Zaznacz na przykład Files and Directories. W zależności od rodzaju danych będziesz musiał określić dodatkowe parametry - wskazać pliki do archiwizacji czy wybrać format kopii. Następnie kliknij ikonę zegara u dołu okna by określić harmonogram w jaki ma być uruchamiane zadanie. Cykl może być dzienny, tygodniowy bądź miesięczny, zadanie może startować razem z systemem albo być uruchamiane ręcznie. Przejdź do kolejnego kroku.

3. Określ lokalizację kopii. Może to być na przykład katalog na dysku, , nośniku przenośnym lub na serwerze producenta programu. Niewielkie pliki kopii możesz nawet przesłać na wskazany adres za pomocą poczty elektronicznej. W kolejnym kroku kreatora masz dostęp do makr, za pomocą których można automatycznie opisywać tworzone kopie, nadawać im różne nazwy. W tym miejscu wybierzesz także poziom kompresji archiwum i zabezpieczysz je hasłem. Następnie możesz skonfigurować filtry, które wyłączą bądź dodadzą niektóre typy danych z archiwizacji. Ostatnie okno kreatora służy określeniu operacji, które ma wykonać program po skończeniu pracy. Może on poinformować użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o przeprowadzonym zapisie, czy zamknąć system operacyjny. Aby uruchomić procedurę tworzenia archiwum kliknij przycisk Backup.