Kopiowanie filmów HD DVD/Blu-ray dopuszczalne?

Michael Ayers, reprezentant grupy Advanced Access Content System Licensing Administrator (która rozwija system zabezpieczeń zawartości nowoczesnych nośników optycznych przed kopiowaniem) oznajmił, iż prowadzone są rozmowy z gigantami IT i przemysłu filmowego, które - jeśli zakończą się sukcesem - przyniosą zmianę w modelu licencjonowania płyt HD DVD/Blu-ray z filmami.

AACS LA prowadzi obecnie negocjacje z firmami korzystającymi z systemu AACS, w tym z producentami filmów (członkami grupy są takie firmy jak Sony, IBM, The Walt Disney Company, Warner Bros. i Microsoft). Rozmowy dotyczą zmiany modelu licencjonowania filmów rozpowszechnianych na płytach nowej generacji - od ich przebiegu zależy, czy użytkownik końcowy będzie miał możliwość wykonania kopii zapasowej płyty z filmem bez uciekania się do łamania zabezpieczeń DRM.

Efektem porozumienia miałoby być wprowadzenie do umowy licencyjnej możliwości wykonania tzw. "kopii kontrolowanej" filmu - AACS LA liczy, że duplikowanie (w ograniczonym zakresie) filmów zabezpieczonych algorytmami AACS złagodziłoby krytykę kierowaną pod adresem systemów DRM o naruszaniu praw klientów do swobodnego używania legalnie nabytych multimediów (np. kopiowania na inne nośniki czy urządzenia).

Ayers informuje, iż grupa, którą reprezentuje, będzie namawiać studia filmowe do zgody w kwestii umożliwienia klientom wykonania co najmniej jednej takiej kopii. Być może zostanie też wprowadzony system, w ramach którego cena filmu byłaby wprost proporcjonalna do liczby kopii jego nośnika, które będzie można wykonać. Z technicznego punktu widzenia, autoryzacją kopii zarządzałyby systemy serwerów, prowadzone przez studia filmowe lub firmy trzecie. Ayers jest przekonany, iż branża filmowa poważnie rozważy opisane zmiany w licencjach i dostrzeże kryjącą się za nimi możliwość wzrostu dochodów ze sprzedaży filmów.

Doniesienia te nie są tak zaskakujące, jak mogłoby się wydawać. Doświadczenia ostatnich miesięcy sugerują bowiem, iż system AACS nie jest skuteczną metodą ochrony zapisanych na płytach Blu-ray/HD DVD multimediów. Czyżby więc miało się sprawdzić porzekadło: "jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich"?