Korporacje a odpowiedzialność społeczna

Korporacje muszą jeszcze wiele poprawić w swoim podejściu do ochrony praw człowieka i stosowaniu zasad antykorupcyjnych - wynika z badania przeprowadzonego na zamówienie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pierwszy raport dotyczący odpowiedzialności społecznej firm Global Compact, podsumowujący siedmioletnią współpracę ONZ z korporacjami stwierdza, że zostało jeszcze szerokie pole do poprawy w korporacyjnym traktowaniu praw człowieka, walki z korupcją i monitorowaniu przestrzegania tych zasad w firmach będących dostawcami, dostrzega jednak spore postępy w adaptacji standardów odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska.

Organizacja Amnesty International stwierdziła, że dobrowolna zgoda firm na przestrzeganie dziesięciu zasad ujętych w dokumencie Compact okazała się nieefektywna i wyraziła sfrustrowanie spowodowane brakiem egzekwowania zobowiązań związanych z prawami człowieka, warunkami pracy, środowiskiem naturalnym i przeciwdziałaniem korupcji.

Osiemdziesiąt dziewięć procent przedstawicieli 400 przebadanych spółek twierdzi, że udało się zwiększyć wpływ pracowników na politykę standardów pracy, ponad 80% wprowadziło zasady przeciwdziałające dyskryminacji. Połowa ankietowanych wprowadziła politykę przeciwko pracy przymusowej i pracy dzieci, a 38% monitoruje standardy pracy w całym swoim łańcuchu dostaw. 43% firm wprowadziło standardy zgodne z wymogami ochrony środowiska, a jedna czwarta wprowadziła cele związane ze zrównoważonym rozwojem konsumpcji czy produkcji. 61% twierdzi, że stosuje zasadę zero tolerancji dla korupcji, jednak tylko 7% ujawnia swoje donacje dla partii politycznych.