Korporacje bardziej przezroczyste

Międzynarodowe korporacje, mające centralę w Europie, częściej niż amerykańskie dołączają do sprawozdań finansowych dodatkowe informacje o wynikach gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Jest to wniosek z kolejnego badania przeprowadzonego przez wspólnie z BSI Global Research, Inc. w ramach Barometru Zarządzania. Raport o wynikach gospodarczych zamieszcza 98% korporacji zachodnioeuropejskich i 93% firm z USA, w odniesieniu do wyników społecznych ich odsetek wynosi odpowiednio 78% i 65%, a w odniesieniu do ochrony środowiska 78% i 52%.

W komentarzu do tego wniosku czytamy, że korporacje w ten sposób starają się zjednać przychylność swych kontrahentów społecznych i rynków kapitałowych. "W Europie owo trójczłonowe raportowanie (Triple Bottom Line) rozpoczęło się wcześniej i zaszło dalej" - brzmi kolejny wniosek. Opracowanie nosi znamienny tytuł: "Nowa era przezroczystości", a opiera się na wypowiedziach 153 amerykańskich i 98 zachodnioeuropejskich dyrektorów naczelnych i zarządzających z wielkich firm międzynarodowych.

Wymagania nowej ery niełatwo spełnić, ponieważ większość firm nie jest do tego przygotowana. Względnie dobrze jest tylko w obszarze wyników ekonomicznych - 80% firm amerykańskich i 74% europejskich jest w stanie zademonstrować te wyniki, odpowiednio 76% i 74% dysponuje narzędziami ich pomiaru, a 72% i 61% potrafi mierzyć postęp w tym obszarze. Ale już wyniki społeczne jest w stanie zademonstrować tylko 50% firm amerykańskich i 47% europejskich, zmierzyć je i wykazać postęp potrafi odpowiednio 39% i 37%.

Jak widać, Amerykanie mają lepszą zdolność przekonywania do swoich wyników gospodarczych i społecznych. Europejczycy natomiast są lepsi w wykazywaniu swych osiągnięć w obszarze ochrony środowiska. Ok. 51% tych firm jest w stanie zademonstrować te osiągnięcia, 42% ma narzędzia do ich pomiaru, a 37% potrafi mierzyć postęp w tym obszarze. Odpowiednie odsetki firm amerykańskich wynoszą 40%, 35% i 31%.