Korupcją Polska stoi

Niemal połowa polskich przedsiębiorców daje łapówki, a korupcja panująca w Polsce stanowi dla nich coraz większą przeszkodę w prowadzeniu firmy.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS na zamówienie Programu Przeciw Korupcji i przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego i Banku Światowego, aż dwie trzecie polskich przedsiębiorców uważa, że korupcja w naszym kraju jest coraz większa. Uważają oni wręcz, że mamy do czynienia z rodzajem "podatku korupcyjnego".

Niemal jedna trzecia ankietowanych przedsiębiorców ma z powodu korupcji coraz większe problemy z prowadzeniem firmy, a prawie połowa (48%) wręcza łapówki. Jest to wyraźny wzrost od 2000 roku, kiedy dawanie łapówek deklarowało 30% przedsiębiorców. Wśród wszystkich ankietowanych 17% deklaruje, że wręcza łapówki (odsetek ten nieznacznie wzrósł w porównaniu z 2000 rokiem, kiedy wynosił 14%).

Łapówki najczęściej dawane są pracownikom służby zdrowia (57% wskazań), policjantom z "drogówki" (15,5%), urzędnikom gminnym, miejskim i powiatowym (5,2%) oraz w celu załatwienia pracy (4,9%). Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, za najbardziej skorumpowane dziedziny w Polsce uchodzą polityka i partie polityczne, służba zdrowia, urzędy centralne oraz sądy i prokuratura.

Spośród ankietowanych przedsiębiorców aż 66% jest zdania, że korupcja w naszym kraju stale się powiększa, a dla 30% stanowi ona coraz większy problem w prowadzeniu firmy. Polscy przedsiębiorcy uważają, że łapówki wręczane są najczęściej w urzędach celnych, przy uzyskiwaniu zamówień publicznych i zezwoleń na prowadzenie działalności. 57% z nich twierdzi, że zna osoby biorące łapówki.

Raport "Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji" sporządzono na podstawie badania na próbie losowo-adresowej 1016 dorosłych Polaków.


Zobacz również