Korupcja wciąż rośnie

Świat staje się coraz bardziej skorumpowany, jedna na cztery osoby wręczyła w ciągu ostatniego roku łapówkę - wynika z badania Transparency International "Global Corruption Barometer 2010".

Ponad połowa (56%) uczestników ankiety stwierdziła, że poziom korupcji w ich kraju wzrósł w ciągu ostatniego roku. Na czele listy państw najbardziej skorumpowanych znalazły się: Afganistan, Nigeria, Irak, Indie, Chiny, Rosja i wiele krajów z Bliskiego Wschodu.

Z raportu Transparency International wynika, że partie polityczne są postrzegane jako najbardziej skorumpowane instytucje, a połowa osób uważa, że ich rząd nieskutecznie walczy z problemem.

Jeden na czterech ankietowanych przyznaje, że w ciągu ostatniego roku wręczył łapówkę, a jednym z najczęstszych "obdarowanych" jest policja - trafiło tam ok. 29% łapówek. Co piąta łapówka trafiła w ręce urzędników państwowych różnego szczebla, a 14% - do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Partie polityczne od dawna są postrzegane jako najbardziej skorumpowane instytucje - w badaniu z 2004 r. 71% respondentów uznało je za nieuczciwe, zaś w tym roku - 80%.

Także organizacje religijne nie są wolne od korupcyjnego grzechu - w 2004 r. za skorumpowane uważało je 28% respondentów, w tym roku odsetek ten wzrósł do 53%.

W krajach najbardziej przesiąkniętych korupcją - Afganistanie, Nigerii, Indiach i Iraku - ponad połowa ankietowanych przyznała, że w ciągu ostatniego roku wręczyła łapówkę. W Kambodży i Liberii odsetek ten wyniósł odpowiednio 84% i 89%. Natomiast w Danii nikt z ankietowanych nie przyznał się do wręczenia łapówki.

W Afryce Subsaharyjskiej 67% łapówek zostało wręczonych aby uniknąć kłopotów z władzami. W świecie arabskim i Ameryce Łacińskiej - mają przyspieszyć tok załatwiania spraw. W regionie Azji i Pacyfiku 35% osób wręczyło łapówkę, aby otrzymać usługę, do której były uprawnione. W Ameryce Północnej i Unii Europejskiej większość respondentów, którzy przyznali się do wręczenia łapówki nie potrafiła sobie przypomnieć, jaki był cel tego działania.

Najmniej łapówek wręczanych jest w krajach Unii Europejskiej i w Ameryce Północnej (do dania łapówki przyznało się jedynie 5% respondentów), jednocześnie w tych regionach najbardziej wzrosło zaniepokojenie zjawiskiem korupcji.

Zdaniem respondentów z Polski najbardziej skorumpowane są partie polityczne (w skali od 1 do 5 punktów, gdzie 5 oznacza całkowite skorumpowanie otrzymały 3,6 punktu), biznes (3,5 punktu) parlament (3,4 punktu), urzędnicy państwowi (3,4 punktu), wymiar sprawiedliwości (3,3), policja (3,2), media (2,8), instytucje religijne (2,7), instytucje związane z edukacją(2,6), organizacje pozarządowe (2,6) i wojsko (2,4). Według 45% respondentów w ciągu ostatnich trzech lat poziom korupcji w naszym kraju nie zmienił się, zdaniem 29% - wzrósł, a zdaniem 26% - zmalał. Jedynie 27% respondentów z Polski stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie próbowało wręczyć nikomu łapówki. 57% zrobiło to w formie "nieskutecznej", zaś 16% - skutecznej.