Korzyści z CSR

Ponad połowa polskich inwestorów twierdzi, że działania związane z odpowiedzialnością społeczną firmy (CSR) przekładają się na wyniki finansowe.

Jak wynika z badania "Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm", przeprowadzonego wśród polskich inwestorów przez firmę doradczą Deloitte oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aż 62,5% polskich inwestorów uważa, że działania CSR przekładają się na wyniki finansowe, jednak ponad połowa badanych nie dostrzega bezpośredniego wpływu CSR na obniżenie ryzyka biznesowego na polskim rynku.

"Tak wysoki poziom pozytywnych odpowiedzi może świadczyć o rosnącej popularności idei CSR wśród firm działających na polskim rynku. Wynika to zapewne z globalnych tendencji i rosnącej popularności idei odpowiedzialności społecznej wśród firm, które są światowymi liderami w swoich branżach. Coraz więcej przedsiębiorstw w naszym kraju wdraża odpowiednie programy oraz pracuje nad strategiami społecznej odpowiedzialności powiązanej z celami biznesowymi spółek." - mówi Halina Frańczak, Dyrektor Marketingu Deloitte w Polsce i krajach bałtyckich.

Zobacz również:

  • Airbnb zobowiązuje się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm doradczych i banków powierniczych.

Jedynie 40% respondentów dostrzega wpływ polityki odpowiedzialności społecznej na obniżenie poziomu ryzyka w firmie. "Taka ocena może wynikać z jakości działań CSR podejmowanych przez polskie spółki. Wiele z nich nastawionych jest na poprawę wizerunku firmy, czyli traktuje aktywności te bardzo powierzchownie, pomijając istotę działań o charakterze społecznie odpowiedzialnym, nie łącząc ich z celami strategicznymi przypisanymi danej organizacji" - uważa Jacek Kuchenebeker, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte, lider zespołu świadczącego usługi z zakresu CSR.

Tylko co piąty ankietowany (22,5%) wie, że na polskim rynku funkcjonują fundusze etyczne, które inwestują w spółki wykazujące się zrównoważonym i społecznie odpowiedzialnym podejściem do prowadzonej działalności. Na Zachodzie i w USA tego rodzaju fundusze są znacznie bardziej rozpowszechnione.

O istnieniu na GPW indeksu RESPECT słyszała znakomita większość badanych (82,5%), ale zaledwie 30% wie, które spółki wchodzą w jego skład. "Indeks RESEPCT jest nowatorskim projektem i pierwszym tego rodzaju narzędziem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego stopa zwrotu liczona od 1 lutego br. (dnia, w którym odbyło się pierwsze notowanie Indeksu po rewizji jego składu zgodnie ze zmodyfikowaną metodologią) do dnia dzisiejszego wynosi ponad 6 %. Dla porównania stopy zwrotu pozostałych indeksów GPW w tym samym okresie są niższe (np. WIG20 wynosi -1,08%). Te wyniki dowodzą, że RESPECT Indeks jest atrakcyjny dla inwestorów i niewątpliwie stanowi bodziec do rozwoju odpowiedzialnego inwestowania na polskim rynku" - komentuje Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.