Korzystanie z DirectSync bez Federation Services

Jakie są ograniczenia przy korzystaniu z DirectSync bez Federation Services?

Przy korzystaniu z DirectSync bez Federation Services nie ma autoryzacji po stronie organizacji. Wysyłana jest jedynie lista obiektów Active Directory do chmury. Autoryzacja odbywa się po stronie chmury.