Kradzież tożsamości dotyka co czwartego pracownika przed 30-ką

Firma Cisco opublikowała wyniki trzeciej części badania Cisco Connected World Technology Report. Analiza zwraca uwagę na zaskakujące postawy wobec polityki informatycznej, prezentowane przez nowe pokolenie pracowników, które właśnie wchodzi na rynek pracy.

Badanie Cisco Connected World Technology Report zostało przeprowadzone w celu zbadania wymagań i zachowań młodych pracowników w aspektach dostępu do sieci, swobody korzystania z urządzeń mobilnych, np smartfonów i tabletów, mediów społecznościowych oraz stylu pracy. Zbadanych zostało ponad 2800 studentów i młodych specjalistów z 14 krajów, reprezentujących największe lub najszybciej rozwijające się gospodarki.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Około jedna czwarta studentów (24%) i pracowników (23%) doświadczyła kradzieży tożsamości przed osiągnięciem wieku 30 lat.
  • Jedna trzecia (33%) ogółu badanych studentów nie ma oporów przed ujawnianiem informacji osobistych w internecie.
  • 70 % pracowników, którzy wiedzą o istnieniu polityki informatycznej przyznaje się, że łamie jej zasady. Najczęstsza przyczyna (33%) to przekonanie, że nie robią oni nic złego.
  • Przedsiębiorstwa wprowadzają ograniczenia dostępu do wielu urządzeń, aplikacji i mediów społecznościowych. Najczęściej dotyczą one gier online (37%) i użytkowania iPodów (15%).
  • Według 61% pracowników, odpowiedzialności za ochronę informacji i sprzętu nie ponosi pracownik, ale dział informatyczny i usługodawcy.
  • Ponad połowa pracowników (56%) przyznała, że zezwala innym na dostęp do swoich komputerów bez żadnej kontroli.

Wyniki badania skomentował Dariusz Fabiszewski, dyrektor Cisco Poland: "Pokolenie internetowe wchodzące na rynek pracy wnosi ze sobą nowy potencjał, nowe podejście, nowe metody pracy, ale także nowe rodzaje oczekiwań wobec pracodawców, a nawet nowe rodzaje zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa". Fabiszewski uznał, że są one ciekawe "nie tylko dla działów informatycznych, lecz dla wszystkich działów przedsiębiorstwa - w tym kadr, marketingu, sprzedaży, działu badawczo-rozwojowego i innych".

Wyniki badania dostępne są na stronie Cisco.