Krajobraz po recesji

Recesja zmusiła firmy do dokonania restrukturyzacji, ograniczenia kosztów i odłożenia inwestycji na później, natomiast po jej zakończeniu szansę będą miały tylko organizacje dobrze przygotowane na nową sytuację gospodarczą.

Jak wynika z badania dotyczącego skutków recesji gospodarczej, przeprowadzonego przez Dynamic Markets, na zlecenie Veritas Software, dwie trzecie dyrektorów firm oczekuje pierwszych sygnałów ożywienia gospodarczego w 2003 r. 13% badanych uważa, że stan ich przedsiębiorstw poprawia się już teraz, a 10% oczekuje poprawy jeszcze w tym roku. 14% ankietowanych stanowili pesymiści, którzy w ciągu najbliższych dwóch lat w ogóle nie spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej.

Niemal w połowie firm objętych badaniem (były to średnie i duże organizacje, zatrudniające ponad 500 osób) w ciągu ostatniego roku dokonano cięć budżetowych, a w 29% odłożono większe projekty na później. 46% przedsiębiorstw dokonało oszczędności negocjując z dostawcami lepsze warunki transakcji, 44% zredukowało koszty dokonując mniejszej liczby zakupów. W trzech czwartych firm poszczególne działy walczyły o zwiększenie budżetów. Ponad połowa ankietowanych kierowników oczekuje rozluźnienia polityki cięcia kosztów w firmie, gdy poprawi się sytuacja gospodarcza.

Badanie sprawdzało również, jak firmy przygotowane są do poprawy sytuacji gospodarczej. Około 47% ankietowanych przedsiębiorstw podjęło aktywne działania związane z zabezpieczeniem swojej przyszłości i inwestuje w obszary przynoszące oszczędności kosztów lub korzyści klientom (37%). Jednocześnie jedna piąta organizacji nie dokonuje ani oszczędności ani inwestycji.

81% ankietowanych firm przyznało, że recesja gospodarcza miała wpływ na ich działalność. Spośród 19% przedsiębiorstw, które stwierdziły, że recesja ich nie dotknęła, co piąta przyznaje, że stało się tak dzięki wcześniej dokonanym inwestycjom.

Spośród 486 firm, które odczuły recesję, 48% dokonało cięć budżetowych, 38% zamroziło swoje budżety, 29% tymczasowo wstrzymało się od dużych inwestycji, a 25% odłożyło je na czas nieokreślony. 42% przedsiębiorstw dokonało restrukturyzacji, 31% zredukowało zatrudnienie, 14% zamknęło biura lub fabryki, zaś 8% skorzystało z rezerwy gotówkowej aby przetrwać.