Kreator aplikacji

Za największego konkurenta technologii ASP firmy Microsoft uchodzi PHP - bezpłatne środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych i dynamicznych stron WWW. Najnowsza wersja tego systemu - 4.0, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wniosła rewolucyjne zmiany, które predysponują PHP4 do roli lidera internetowych technologii.

Za największego konkurenta technologii ASP firmy Microsoft uchodzi PHP - bezpłatne środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych i dynamicznych stron WWW. Najnowsza wersja tego systemu - 4.0, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wniosła rewolucyjne zmiany, które predysponują PHP4 do roli lidera internetowych technologii.

PHP (Personal Home Pages lub Hypertext Preprocessor) to nowoczesna technologia dynamicznego generowania stron WWW. Opracowana z myślą o systemach linuksowych, dostępna jest praktycznie dla każdej platformy sprzętowej i systemowej - również dla 32-bitowego Windows. Być może właśnie ten czynnik spowodował szeroką popularność PHP, być może zadecydował o tym zupełnie inny element - PHP nawet w pełnej wersji jest całkowicie bezpłatne, również przy komercyjnych zastosowaniach.

Trochę statystyki, czyli dynamiczny wzrost

Dynamika wzrostu liczby domen internetowych wykorzystujących technologię PHP, dla porównania na wykresie zaznaczono ogólny wzrost liczby adresów IP w analogicznym okresie.

Dynamika wzrostu liczby domen internetowych wykorzystujących technologię PHP, dla porównania na wykresie zaznaczono ogólny wzrost liczby adresów IP w analogicznym okresie.

Technologia PHP zyskała sobie popularność i zaczęła być wykorzystywana w profesjonalnych rozwiązaniach wraz z pojawieniem się na rynku trzeciej wersji tego systemu (PHP3). O popularności PHP najlepiej świadczy wciąż dynamicznie wzrastająca liczba witryn internetowych wykorzystujących tę technologię. Według badań firmy Netcraft, w styczniu zeszłego roku, liczba serwisów internetowych wykorzystujących PHP wynosiła 1,4 miliona, co oznacza wzrost o ponad 400 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 1999. Jakby tego było mało, badania firmy Netcraft przeprowadzone w lipcu 2000 roku wykazują, że liczba witryn wykorzystujących technologię PHP w czerwcu ubiegłego roku wzrosła do... 2,75 miliona, co daje dynamikę wzrostu 96 procent w ciągu zaledwie pięciu miesięcy!

Inne badania - przeprowadzone w listopadzie 1999 roku przez magazyn internetowy "E-Soft Web" - dowodzą, że technologia PHP obsługiwana jest przez 23 procent wszystkich serwerów Apache. Dzięki temu wynikowi PHP może pretendować do tytułu najbardziej popularnego języka skryptowego instalowanego na serwerach Apache.

Tak spektakularny sukces nie oznaczał jednak, że technologia PHP w wersji 3.0 była dopracowana i funkcjonowała optymalnie. Jeszcze sporo należało zmienić i poprawić, dlatego zespół programistów związanych z projektem PHP przystąpił do prac nad nową wersją tej technologii. Wprowadzone zmiany są tak ogromne, że właściwie trudno mówić wyłącznie o "nowej wersji" - PHP4 to nowy system i nowa jakość w dziedzinie dynamicznego generowania stron WWW.

Było i pozostało dobre

O masowej popularność PHP i gwałtownym wzroście liczby serwisów internetowych wykorzystujących tę technologię zadecydowało kilka czynników. Wśród nich najważniejsze to:

1. Bardzo dobra współpraca z najpopularniejszymi serwerami baz danych, w tym: Informix, Oracle, Sybase, MySQL, MS SQL Server i interfejs ODBC. Do standardowej dystrybucji PHP dołączone są moduły odpowiedzialne za współpracę i obsługę niemal wszystkich baz danych.

2. Bardzo prosta, wręcz intuicyjna składnia języka wzorowana na ANSI C i Perlu. Cecha ta sprawia, że język PHP jest niezwykle prosty do opanowania przez każdego, kto zna ogólne zasady programowania.

3. Bardzo ważną cechą PHP jest możliwość dowolnego mieszania poleceń tego języka z czystym kodem HTML. W praktyce oznacza to, że polecenia PHP i HTML można zapisywać w jednym dokumencie - wówczas kod HTML zapisywany jest między standardowymi tagami, a kod PHP między znacznikami np. "<?" i "?>".

4. Język PHP dostępny jest praktycznie do wszystkich platform sprzętowych i systemowych, co pozwala miłośnikom różnych rozwiązań sprzętowo-programowych wykorzystać go.

5. Bezpłatny - we wszystkich wersjach i na wszystkie platformy, również w komercyjnych zastosowaniach.

6. Łatwy dostęp do specjalistycznej literatury, tłumaczonej na różne języki, w tym polski.

Kompatybilność

Jedną z najważniejszych cech nowej wersji PHP jest niemal 100-procentowa zgodność z poprzednią wersją - PHP 3.0. Sporadycznie pojawiają się drobne trudności z prawidłowym wykonywaniem kodu, ale wynikają raczej z całkowitej reorganizacji architektury systemu, niż z niedopatrzenia programistów. Generalnie większość skryptów napisanych w starym PHP poprawnie współpracuje z nową wersją.

Wsteczna kompatybilność umożliwia również wykorzystywanie wszystkich wcześniej znanych i stosowanych funkcji. Część z nich została gruntownie przebudowana i zmodernizowana, co przyczyniło się do wzrostu ich szybkości i wydajności.

Nowa architektura

Architektura PHP4

Architektura PHP4

W odniesieniu do poprzedniej wersji PHP trudno mówić o architekturze przemyślanej, zaplanowanej i logicznej. PHP3 stanowiło zbiór chaotycznych i przypadkowo powiązanych ze sobą różnorodnych technik programistycznych, wewnętrznych i zewnętrznych funkcji i modułów. Zaprzeczeniem tego strukturalnego bałaganu są rozwiązania zaimplementowane w PHP4. Architektura tego systemu jest przejrzysta i konsekwentna. Opiera się na modułach, których hierarchiczna zależność gwarantuje dużą funkcjonalność i elastyczność. PHP4 składa się z trzech warstw:

- Zend - jądro systemu, najważniejszy moduł będący silnikiem napędowym, który odpowiada za parsowanie (sprawdzanie poprawności składni i podział kodu na elementarne części) i interpretowanie kodu zapisanego w skrypcie.

- PHP - rozszerzenia PHP, czyli wewnętrzne i zewnętrzne moduły zawierające funkcje, np. MySQL, XML, IMAP itd.

- SAPI (Server API) - interfejs odpowiadający za komunikację i wymianę danych między serwerem HTTP a pozostałymi warstwami.

Modułowa konstrukcja architektury PHP, przejawiająca się m.in. niezależnością i separacją poszczególnych warstw, daje wiele dodatkowych możliwości. Jedną z nich jest możliwość wykorzystania jądra systemu (silnika) do zastosowań nie związanych z PHP. Jądro Zend może być silnikiem napędowym praktycznie do dowolnego produktu. Już teraz prowadzone są prace nad wykorzystaniem Zend Engine do obsługi funkcji i procedur serwera baz danych MySQL. Równolegle prowadzone są próby wykorzystania tego modułu do pracy w znanym graficznym interfejsie linuksowym - KDE.

Wszystkie funkcje współpracujące z jądrem nowego PHP działają na zasadzie opcjonalnych rozszerzeń, a każdy moduł zawierający zestaw funkcji może być elastycznie dodawany i usuwany. Tak skonstruowana architektura znacząco wpływa napoprawę wydajności PHP, dużą elastyczność oraz możliwość lepszej kontroli całego systemu. Większość najpopularniejszych modułów i funkcji została napisana ponownie i zoptymalizowana pod kątem współpracy w środowisku nowej architektury. Tak naprawdę, wszystkie najważniejsze zmiany zaimplementowane w PHP4 wynikają właśnie z całkowitej reorganizacji architektury.