Kroll Ontrack: firmy tracą dane przez swoich pracowników

Firma Kroll Ontrack ostrzega, że 61 procent pracowników naraża firmy, w których są zatrudnieni, na utratę ważnych informacji. Nie pomaga wdrażanie polityki bezpieczeństwa - pracownicy nadal wolą przechowywać cenne dane na prywatnych, lokalnych nośnikach, niż w sieci firmowej.

Powyższe wnioski pochodzą z internetowego badania przeprowadzonego przez Kroll Ontrack na grupie stu pracowników zajmujących wysokie stanowiska w różnych gałęziach biznesu. Z odpowiedzi udzielonych przez 40 procent respondentów wynika, że w ich firmach zostały wdrożone zasady bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania informacji. " Mimo tego ponad połowa z nich przyznaje, iż nie korzysta z firmowych zabezpieczeń, a 44 proc. w ogóle nie tworzy kopii bezpieczeństwa" - czytamy w oficjalnym komunikacie spółki.

Bezpieczeństwo danych: GhostNet to dopiero początek?

Zdaniem Pawła Odora z Kroll Ontrack, wspomniane dane są jasnym dowodem, że nawet wdrożenie procedur mających przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa informacji nie gwarantuje realnego wzrostu poziomu ochrony.

Więcej informacji: Kroll Ontrack