Kryzys i media

57% Polaków uważa, że media rozbudzają obawy społeczeństwa związane z kryzysem - wynika z badania On Board PR i PBS DGA.

Ponad połowa dorosłych Polaków jest zdania, że sposób informowania przez media o światowym kryzysie wpływa na pogorszenie nastrojów. Uważa tak 71% ankietowanych z wykształceniem wyższym.

30% ankietowanych uważa, że media przekazują obiektywne informacje, nie umniejszają, ani nie powiększają rozmiarów kryzysu gospodarczego. Taką opinię częściej wyrażały osoby mieszkające na wsi (35%), rolnicy (39%) oraz osoby bezrobotne.

Zdaniem 7% ankietowanych przekaz medialny na temat kryzysu uspokaja publiczność.