Kryzys nie jest dla wszystkich

Na świecie są firmy IT, które spodziewają się w poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe.

Według badania "Annual IT Confidence" przeprowadzonego przez sieć PR Eurocom Worldwide, połowa zarządzających międzynarodowymi firmami informatycznymi spodziewa się w 2009 roku, pomimo kryzysu, wzrostu dochodów. W porównaniu z poprzednim rokiem, liczba optymistów spadła o ponad 40%.

W badaniu udział wzięło łącznie 335 wysokich rangą menedżerów z firm IT z całego świata, w tym Polski. Co czwarty ankietowany planuje zmniejszenie zatrudnienia w swojej firmie, ale 28% zamierza zatrudnić nowych pracowników. Zdaniem blisko połowy respondentów obecnie łatwiej o ich pozyskanie. Najbardziej poszukiwani są inżynierowie oprogramowania (57% wskazań), specjaliści sprzedaży z międzynarodowym doświadczeniem (39,5%) i sprzedawcy na rynkach lokalnych (33%).

30% badanych uważa, że obecna recesja będzie miała dla branży mniejsze znaczenie niż pęknięcie bańki internetowej w 2000 r. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia ankietowanych, a 13% uważa, że mamy do czynienia ze zjawiskiem podobnej skali. Prawie połowa respondentów jest mniej pewna szans jakie stoją przed branżą technologiczną w 2009 roku. Dla porównaniu, w 2008 roku pesymiści stanowili zaledwie 4% respondentów.

Firmy informatyczne reagują na zwalniającą gospodarkę światową w większości poprzez rozwijanie lub dywersyfikację produktów i usług - takie działania deklaruje 68% respondentów. Nieco ponad połowa badanych modyfikuje bądź opracowuje nowy przekaz na temat produktów lub usług. Prawie jedna trzecia planuje ekspansję na nowe rynki.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: