Kryzys okiem menedżera

Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach programu Talent Club, aż 36% polskich menedżerów traktuje kryzys jako zagrożenie dla rozwoju ich zawodowej kariery, a 27% - obawia się utraty pracy. Niemal co ósma ankietowana osoba twierdzi, że aktualna sytuacja zmusza do mobilizacji i zwiększenia efektywności pracy.

Ok. 54% badanych uważa, że kryzys gospodarczy nie wpłynie na ich zarobki, niemal jedna trzecia (30%) spodziewa się cięcia wynagrodzenia, zaś 16% stanowią optymiści, którzy czekają na podwyżkę.

Uczestnicy badania zostali zapytani o swoją efektywność w pracy. Jedna piąta menedżerów angażuje się w obowiązki służbowe w 100%, aż 11% - jedynie połowicznie, zaś 15% twierdzi, że powyżej swoich możliwości.

Menedżerowie w większości (79%) są gotowi zwiększyć swoją efektywność aby zredukować zagrożenia ograniczające działalność ich firmy w czasie kryzysu, pasywną postawę zadeklarowało jedynie 8% respondentów.