Kryzys po japońsku

Japońska gospodarka skurczyła się o 3,3% w IV kw. 2008 r. - jest to najgorszy wynik od czasów kryzysu paliwowego w latach '70 ub. wieku.

Spadek wartości PKB w ostatnim kwartale ub. r. oznacza, że gospodarka Japonii kurczyła się w rocznym tempie 12,7% od października do grudnia.

Minister gospodarki stwierdził, że Japonia znalazła się w najgorszym kryzysie ekonomicznym od czasu II Wojny Światowej. Zapaść tej drugiej co do wielkości gospodarki świata jest głębsza niż w USA czy w Europie.

Jednym z najważniejszych czynników wzmacniających negatywny trend gospodarczy jest spadek globalnego popytu na japońskie towary - eksport elektroniki i samochodów praktycznie się załamał, a produkcja została drastycznie ograniczona. To z kolei powoduje obawy przed utratą pracy i zmniejszenie krajowych wydatków konsumenckich.