Kryzys skłania firmy do korzystania z Linuksa

Badanie przeprowadzone przez IDC na zlecenie Novella wykazało, że kryzys na rynkach finansowych skłania firmy do sięgania po Linuksa. Główną przyczyną zwiększonego zainteresowania tym systemem są aspekty ekonomiczne, obejmujące między innymi chęć obniżenia kosztów wsparcia. Niezależnie od wyników badania PC World zwrócił się do przedstawicieli firm Microsoft i Novell z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Linux zyska na znaczeniu w obliczu kryzysu finansowego?

Firma IDC przeprowadziła na zlecenie Novella badanie, które miało dostarczyć odpowiedzi na pytanie czy firmy w dobie kryzysu w większym stopniu interesują się Linuksem. Objęto nim ponad 300 informatyków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o zakupach systemów operacyjnych. Reprezentowali oni firmy i instytucje państwowe zatrudniające ponad 100 pracowników i dysponowali wiedzą na temat wykorzystania Linuksa oraz planów wdrażania systemów operacyjnych.

Ponad połowa ankietowanych planuje przyspieszyć wdrażanie systemu Linux jeszcze w 2009 roku. Co ciekawe, przedsiębiorstwa są zainteresowane tym systemem zarówno w kontekście serwerów, jak i w odniesieniu do komputerów osobistych. Ponad 72% respondentów poważnie rozważa wdrożenie w tym roku Linuksa na serwerach lub już podjęło taką decyzję. 68% ankietowanych złożyło podobną deklarację w stosunku do komputerów osobistych.

Kluczowe znaczenie w kontekście zwiększonego zainteresowania Linuksem miały aspekty ekonomiczne, obejmujące między innymi chęć obniżenia kosztów wsparcia. Ponad 40% uczestników badania stwierdziło, że w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy Linux posłuży im do realizacji kolejnych zadań związanych z IT. 49% informatyków uznało natomiast, że w ciągu pięciu lat wspomniany system stanie się ich podstawową platformą serwerową.

Główne obawy związane z wdrażaniem Linuksa, wskazywane przez ankietowanych, dotyczą przede wszystkim braku aplikacji. Istotne znaczenie mają także kłopoty w zakresie zgodności interoperacyjnej z Windows i innymi środowiskami. Warto jednak dodać w tym kontekście, że blisko połowa badanych wskazuje znaczenie rozwiązań z zakresu wirtualizacji jako czynnika korzystnie wpływającego na przyspieszenie procesu wdrażania Linuksa.

Kryzys ekonomiczny, który zachęca do poszukiwania tańszych i równie skutecznych rozwiązań, ma największy wpływ na sytuację na obu kontynentach amerykańskich. Dotknął przede wszystkim firmy z sektora usług finansowych oraz instytucje rządowe. Ponad 62% respondentów reprezentujących tego typu przedsiębiorstwa i organizacje stwierdziło, że doświadczyło cięć budżetowych lub inwestuje wyłącznie w rzeczy niezbędne. Bardzo duży potencjał przyspieszenia wdrażania Linuksa przejawia handel. Najgorzej pod tym względem prezentują się instytucje rządowe. W ujęciu geograficznym największej dynamiki w zakresie wdrożeń należy spodziewać się w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie ponad 70% ankietowanych deklaruje instalowanie Linuksa zarówno na serwerach, jak i na komputerach osobistych.

Markus Rex, dyrektor generalny i starszy wiceprezes działu Open Platform Solutions w firmie Novell, komentując deklaracje składane przez respondentów podkreślił, że "wyniki tego badania potwierdzają nasze przekonanie, że w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy firmy walczą o obniżenie kosztów szukając wartościowych rozwiązań, tempo wdrażania systemu Linux wzrośnie". W podobnych duchu wypowiedział się Al Gillen, wiceprezes ds. programu oprogramowania systemowego w IDC: "użytkownicy doceniają zalety systemu Linux, co daje mu silną pozycję konkurencyjną, pozwalającą powiększyć udziały rynkowe w czasie kryzysu gospodarczego".

Pełna treść raportu (w języku angielskim) jest dostępna na stronie firmy Novell.

Niezależnie od wyników badania PC World zwrócił się do przedstawicieli firm Microsoft i Novell z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Linux zyska na znaczeniu w obliczu kryzysu finansowego? Na kolejnej stronie prezentujemy treść otrzymanych wypowiedzi.