Kryzysowy konsument

W czasach kryzysu kupujący wydają mniej, ale spędzają więcej czasu na zakupach.

Fakt, iż w czasach kryzysu ludzie zmieniają sposób w jaki wydają swoje pieniądze jest powszechnie wiadomy. Mniej wiemy natomiast, w jaki właściwie sposób go zmieniają. David McKenzie z Uniwersytetu Stanforda i Ernesto Schargrodsky z Universidad Torcuato Di Tella ogłosili pracę "Kupując mniej ale dłużej: zmiany we wzorach zachowania konsumenta podczas kryzysu", w której zawarli swoje obserwacje zmian zachowania kupujących w czasie kryzysu argentyńskiego z 2001 roku.

Zgodnie z oczekiwaniami, w badanym okresie spadła wielkość i wartość dokonywanych zakupów. Jednocześnie okazało się, że kupujący spędzają na zakupach znacznie więcej czasu. Temu wzrostowi częstotliwości zakupów towarzyszyło wybieranie towarów niższej jakości i korzystanie z większej liczby kanałów sprzedaży. Im bardziej okrojony jest budżet domowy, tym więcej czasu zajmuje kupowanie, tym bardziej nasilają się też pozostałe cechy zachowania "kryzysowego konsumenta" - zaobserwowali ponadto Schargrodsky i McKenzie.

Ich zdaniem, uchwycony model zachowania konsumenta można zaobserwować nie tylko w gospodarkach dotkniętych kryzysem, ale w ogóle w gospodarkach krajów rozwijających się, gdzie poziom dochodów jest niski.