Krzepiąca statystyka?

Jak szacuje SMG KRC (wg danych pochodzących od dystrybutorów sprzętu komputerowego) w 1998 r. liczba odtwarzaczy DVD w Polsce wynosiła ok. 11 tys., natomiast liczba czytników DVD ROM sprzedawanych w zestawach komputerowych ukształtowała się na poziomie ok. 60 tys.

Dzięki uprzejmości firmy Warner Bros Poland otrzymaliśmy przybliżone dane dotyczące polskiego rynku DVD. Jak szacuje SMG KRC (wg danych pochodzących od dystrybutorów sprzętu komputerowego) w 1998 r. liczba odtwarzaczy DVD w Polsce wynosiła ok. 11 tys., natomiast liczba czytników DVD ROM sprzedawanych w zestawach komputerowych ukształtowała się na poziomie ok. 60 tys. W 1999 roku odnotowano podwojenie liczby zainstalowanych odtwarzaczy DVD – 22 tys., a liczba czytników DVD ROM wzrosła do 90 tys. Nieco inaczej wyglądają dane zebrane dla samego Warnera. Liczba odtwarzaczy DVD w 1998 r. oceniana była na 6 tys., zaś w 1999 r. na 19 tys. Bardzo optymistyczne są przewidywania na rok 2000, do jego końca w polskich domach ma się znaleźć 48 tys. urządzeń, czyli ponad dwa razy więcej niż dziś. Najciekawsze są jednak dane dotyczące sprzedaży przez Warnera płyt z filmami, w 1998 sprzedano ich 44,868, zaś rok później już 218,721. Na rok 2000 planowana sprzedaż wynosi blisko pół miliona sztuk.

Osobiście uważam, iż poważnie niedoszacowano liczby napędów komputerowych. Sądzę bowiem, iż jest ich w naszych domach znacznie więcej, być może nawet ponad 150 tys. Za nieco przesadzoną uważam za to liczbę 22 tys. odtwarzaczy stacjonarnych, 19 tys. jest już znacznie prawdopodobniejsze jednak i tak wysokie. Za jeszcze jedną ciekawostkę naszego rynku uważam stosunkowo niewielką liczbę dysków przypadająca na jeden czytnik. Jeśli przyjmiemy sumę urządzeń DVD na koniec 1999 na około 150 tys. a liczbę sprzedanych płyt na 300 - 350 tys. sztuk, to okaże się, że średnio na jeden czytnik przypada zaledwie około 2 krążków.


Zobacz również