Kto bada polską e-administrację?

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej przygotowuje opracowanie "Who is who w polskiej nauce w obszarze e-administracji oraz e-zdrowia".

W opracowaniu znajdą się sylwetki przedstawicieli środowiska naukowego zajmującego się problematyką zastosowania IT w administracji publicznej i służbie zdrowia. Osoby zajmujące się badaniami w tych obszarach mogą zgłaszać swoje kandydatury. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.tiapisz.pl/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=zgloszenie_do_w_is_w .

Opracowanie powstaje w ramach konferencji naukowej TIAPISZ -

Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Odbędzie się ona 14 października 2009 r. w Warszawie (www.tiapisz.pl). Patronat merytoryczny objęło Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej oraz Polish Chapter of Association for Information Systems.

Konferencja będzie poświęcona w całości zagadnieniom informatyzacji jednostek administracji publicznej i służby zdrowia. Jej głównym celem jest prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia.

Po zakończeniu konferencji organizatorzy zamierzają rozpocząć nieodpłatne publikowanie elektronicznej wersji "Who is who".