Kto docenia dobroczynność?

Według badania opublikowanego przez On Board PR i PBS DGA, 73% Polaków uważa, że firmy wydają więcej na nagłaśnianie własnej dobroczynności niż na samą dobroczynność.

Większość ankietowanych (73%) jest zdania, że firmy często (41%) lub prawie zawsze (32%) wydają na promocję dobroczynności więcej niż na działanie. 13% badanych było odmiennego zdania. Jak zauważają autorzy badania, "poziom sceptycyzmu w odniesieniu do działań społecznych biznesu jest wprost proporcjonalny do wykształcenia". Odsetek nieufnych do intencji i działań charytatywnych firm wśród osób z wyższym wykształceniem przekracza 80%.

93% badanych uważa, że firmy mogłyby zrobić dużo więcej (zdecydowanie tak: 64%, raczej tak: 29%) na polu dobroczynności. Póki co, zdaniem ponad trzech czwartych badanych, firmy podejmują działalność filantropijną, "bo takie działania przynoszą im rozgłos". 15% Polaków uważa, że prowadzenie takich działań to obowiązek biznesu. Tylko 9% ankietowanych sądzi, że biznes podejmuje działania dobroczynne "z poczucia odpowiedzialności".

Podobne wyniki przyniosło badanie PBS już kilka lat temu. Obecną publikację można zatem odebrać, jako kolejny, wygłaszany nie wprost, głos publiczności na rzecz bardziej spójnego, systematycznego i racjonalnego podejścia przedsiębiorstw do kwestii ich obecności w społeczeństwie. Takiego, jakie kryje się w definicji CSR i stosunkowo obfitej już refleksji nad nim, jako uporządkowanym i całościowym podejściem firm do m.in. zagadnień dobroczynności i pozytywnego wpływu na otoczenie.