Kto okrada firmy?

Aż 45% firm na świecie i 54% firm w Polsce padło ofiarą przestępstw gospodarczych - wynika z raportu PricewaterhouseCoopers, Global Economic Crime Survey 2005. Połowa wykroczeń popełniana jest przez samych pracowników spółek.

W porównaniu z rokiem 2003 liczba firm na świecie, które zgłosiły przestępstwa wzrosła o 8 punktów procentowych. W Polsce w 2003 roku odsetek firm, które zostały dotknięte przestępczością gospodarczą wyniósł 46%.

W skali globalnej pojedyncza firma, która padła ofiarą przestępstwa, straciła na tym statystycznie 1,7 mln USD (są to wymierne nadużycia, czyli prowadzące do natychmiastowych i bezpośrednich strat finansowych). W Polsce straty wyniosły średnio 0,5 mln USD na spółkę.

Łącznie 1127 spółek z całego świata uczestniczących w badaniu, które padły ofiarą przywłaszczenia majątku, wyłudzenia lub fałszerstwa, straciło ponad 2 mld USD.

Od 2003 roku średnio na jedno przedsiębiorstwo na świecie przypadało 8 przypadków oszustw, w Polsce - 4, zaś w Europie Środkowej i Wschodniej - 7.

Najpowszechniejszym nadużyciem w Polsce jest sprzeniewierzenie aktywów (80% wskazań respondentów), oszustwo (56%), korupcja (19%). Na świecie te proporcje wyglądały nieco inaczej: 22% respondentów wskazało na sprzeniewierzenie aktywów, 19% na fałszerstwa danych finansowych, 19% na korupcję.

Na świecie przestępstwa wykrywano najczęściej dzięki przypadkowi (34%) i dzięki audytowi wewnętrznemu (26%).

Eksperci PwC przygotowali także profil przestępcy. Jest to mężczyzna (90%), w wieku od 31 do 50 lat (69%), z wyższym wykształceniem (52%). W Polsce profil ten minimalnie się różni: mężczyzna (86%), 31-40 lat (60%), z podstawowym lub średnim wykształceniem (70%). Co ciekawe, na świecie połowa przestępców była pracownikami firmy, a niemal jedna czwarta należała do ścisłego kierownictwa. W Polsce 1/3 osób była pracownikami firmy ale aż z nich 45% należało do ścisłego kierownictwa.

W przypadku podejrzewania przestępstwa polskie spółki wszczynały wewnętrzne śledztwa i składały doniesienie na policji (90%), w 87% przypadków zawiadamiano zarząd.

Badanie przeprowadzane jest co dwa lata. W tym roku objęło 3,6 tys. spółek z 34 krajów, zostało przygotowane we współpracy z Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg.


Zobacz również