Kto pomoże IT

Małe i średnie firmy amerykańskie mają kluczowe znaczenie dla odrodzenia koniunktury w sektorze IT w USA.

Według badania przeprowadzonego przez Precursor, średnie amerykańskie firmy zatrudniające od 100 do 1000 pracowników wydają na technologię 8 razy szybciej niż wielkie korporacje. Ponadto 61% z 555 małych firm objętych badaniem deklaruje, że na przestrzeni miesiąca od realizacji badania zakupiło komputery lub inne droższe produkty związane z informatyką. Według danych amerykańskiej Krajowej Federacji Niezależnego Businessu (NFAB) to trzeci kolejny miesiąc takiego wzrostu wydatków.

Trendy w wydatkach na technologię mają dla całej gospodarki amerykańskiej znaczenie kluczowe o tyle, że wszelkie wzrosty zatrudnienia poprzedza zawsze okres zwiększonych inwestycji, także w technologię. Co więcej, inwestycje w technologię, które stanowią około 38% wydatków biznesowych wzmagają produktywność, co z kolei podnosi przychody i zyski.

Firmy wydałyby - gdyby prognozować na podstawie danych za II kwartał br. - 427 mld USD. Stanowi to 7,5-proc. wzrost w porównaniu z rokiem ub., choć wyraźnie mniej niż w szczytowym roku 2000 (453 mld USD).

Według Precursora, blisko 6 milionów małych i średnich firm przeznacza 45% całej puli wydatków na technologie. Około 60% wydatków poczynionych przez mniejsze firmy stanowią wydatki na oprogramowanie. Wpływ na wielkość zakupów mogą mieć obniżki podatków - dodają autorzy opracowania.

Znaczenie małej i średniej przedsiębiorczości jest dla zdrowia gospodarki kluczowe, co akcentowano już wcześniej wielokrotnie, na przykład w badaniu: http://www.cxo.pl/news/56148.html .


Zobacz również