Kto porzuca pracę?

Czemu pracownicy odchodzą z pracy? Podstawowym powodem jest poczucie, że nie wykorzystują w pełni swoich możliwości - wynika z raportu Sirota Survey Intelligence.

Wbrew panującej opinii, największym czynnikiem wpływającym na decyzję czy zostać czy odejść z pracy, nie jest brak satysfakcji z bezpośredniego przełożonego czy nawet z wynagrodzenia. Najważniejszym czynnikiem jest to, jak pracownicy postrzegają własną pracę i czy w pełni wykorzystują swoje umiejętności.

Najczęściej wymienianym czynnikiem, który określał czy pracownik chce pozostać w danej firmie przez najbliższych 5 lat, czy odejść w ciągu roku, było ogólne zadowolenie z zatrudnienia. Kolejnym czynnikiem była satysfakcja z konkretnej wykonywanej pracy. Trzecie miejsce zajęły możliwości awansu, na kolejnych znalazła się jakość współpracy z przełożonym i zadowolenie z wynagrodzenia. W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród niemal 230 tys. pracowników.


Zobacz również