Kto przynosi zyski

W ubiegłym roku firmy europejskie przynosiły większe zyski niż ich amerykańskie konkurentki.

Jak wynika z raportu Bank of England opublikowanego przez The Economist, europejskie firmy przynosiły w 2001 roku większe zyski niż przedsiębiorstwa z USA. Najwyraźniej firmy amerykańskie w większym stopniu odczuły skutki spowolnienia gospodarczego.

Raport Bank of England dowodzi, że największy zwrot z zainwestowanego kapitału dawały w 2001 roku spółki norweskie - ponad 20%, na kolejnych miejscach znalazły się firmy z Wielkiej Brytanii, Włoch i Australii - ponad 10%. Pieniądze zainwestowane w firmy kanadyjskie przynosiły średnio 9-proc. zysk, w japońskie - niewiele niższy, zaś rentowność firm amerykańskich i francuskich wynosiła ok. 7%.