Kto się boi energii atomowej

Jak wynika z badania TNS OBOP, ponad połowa (55%) mieszkańców Unii Europejskiej jest przeciwna wytwarzaniu energii nuklearnej, a 37% stanowią zwolennicy elektrowni atomowych.

W Polsce przeciwników energii atomowej jest proporcjonalnie jeszcze więcej - aż 66%, a zwolenników tylko 26%.

Najwięcej zwolenników elektrowni atomowych mają Węgry - 65%, wobec 31% przeciwników oraz Szwecja (odpowiednio 64% i 33%). Najmniej Austria - 8% wobec 88% przeciwników i Grecja (odpowiednio 9% i 86%).

Aż 57% przeciwników energii atomowej twierdzi, że nie zmieniłoby zdania nawet, gdyby udało się rozwiązać problemy związane z odpadami radioaktywnymi. Co czwarty respondent czuje się dobrze poinformowany na temat odpadów radioaktywnych, a według 79% stanowią one zagrożenie. 92% uważa, że trzeba jak najszybciej rozwiązać problem tych odpadów.

Skąd Europejczycy czerpią informacje na temat odpadów radioaktywnych? Największe zaufanie mają do proekologicznych instytucji pozarządowych (39%) i do niezależnych naukowców (38%). Natomiast agencje rządowe cieszą się zaufaniem jedynie 26% ankietowanych, a rządy 19% (w Polsce jeszcze mniej - 7%).

Badanie w ramach Eurobarometru zostało przygotowane dla Komisji Europejskiej przez TNS Opinion & Social. Ankiety przeprowadzono wśród ponad 30 tys. osób ze wszystkich krajów unijnych.


Zobacz również