Kto wchodzi do Unii

W sierpniu br. 67% osób deklarujących udział w referendum akcesyjnym opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Jak wynika z badań CBOS, 68% badanych zadeklarowało zamiar wzięcia udziału w referendum dotyczącym przystąpienia Polski do Unii, z czego 57% twierdziło, że weźmie w nim udział na pewno. Spośród ankietowanych najchętniej udział w referendum deklarowały osoby z wyższym wykształceniem (88%), kadra kierownicza i inteligencja (90%), uczniowie i studenci (84%). Dla porównania, w lipcu br. za akcesją Polski do UE opowiadało się 69% ankietowanych przez CBOS, a 22% - przeciwko.

W grupie, która nie zamierza wziąć udziału w referendum akcesyjnym większość ankietowanych nie ma określonej opinii na temat przystąpienia Polski do UE (35%), lub jest jej przeciwna (33%), a 32% opowiada się za członkostwem Polski w Unii. Jak zauważa w swoim raporcie CBOS, oznacza to, że w całym społeczeństwie poparcie dla integracji jest mniejsze niż wśród potencjalnych uczestników głosowania.

Za przystąpieniem Polski do UE opowiada się 56% wszystkich badanych, przeciw jest 26%. Z badania CBOS wynika, że poparcie dla integracji europejskiej wiąże się z poziomem wykształcenia respondentów. Popiera ją 73% ankietowanych z wyższym wykształceniem, 60% ze średnim, 56% absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 44% osób z wykształceniem podstawowym.

Najwięcej zwolenników UE jest wśród kadry kierowniczej i inteligencji (79%), a przeciwników - wśród rolników, z których aż 57% opowiada się przeciwko integracji.


Zobacz również