Kto za integracją

67% Polaków, którzy planują wzięcie udziału w referendum akcesyjnym zamierza głosować za wejściem Polski do Unii Europejskiej.

22% zadeklarowanych uczestników referendum będzie głosować przeciwko akcesji, a 11% nie ma zdania - wynika z najnowszego sondażu CBOS-u.

Poparcie dla UE nieco spadło - w poprzedniej edycji badania za integracją opowiadało się w grupie zamierzającej uczestniczyć w referendum 73%, przeciwko było 18%, zaś 9% nie podjęło jeszcze decyzji.

Wśród wszystkich ankietowanych 59% popiera przystąpienie Polski do UE, 24% jest przeciwko, a 17% nie ma zdania. Poparcie dla integracji najsilniejsze jest w grupie osób najlepiej wykształconych: popiera ją 77% osób z wykształceniem wyższym, 65% ze średnim, 52% z zasadniczym zawodowym i 50% z podstawowym.

W dużych miastach średnie poparcie dla przystąpienia Polski do Unii wynosi 75%, a na wsiach – 50%. Tak jak w poprzednich edycjach badania, najbardziej niechętni akcesji są rolnicy – aż 48% opowiada się przeciwko niej.